Liander en gemeente werken samen aan verbetering energienetwerk

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem heeft ingestemd met een samenwerkingsovereenkomst tussen Liander en de gemeente.

Liander en de gemeente werken samen om het stroomnet in de dorpen klaar te maken voor de toekomst. Hiervoor is het belangrijk dat het laagspanningsnet op orde is en zijn er in onze dorpen extra elektriciteitshuisjes nodig.

Buurtgerichte aanpak

Liander en de gemeente hebben afspraken gemaakt om per dorp een plan van aanpak te maken, zodat de werkzaamheden op een efficiënte manier kunnen plaatsvinden. Dit ligt vast in een samenwerkingsovereenkomst.

Omdat het laagspanningsnet in Rijpwetering en Woubrugge nu al tegen de maximale capaciteit aanzit wordt met deze 2 kernen gestart. De aanpak wordt per kern uitgewerkt in een Buurt Realisatie Plan. In een Buurt Realisatie Plan wordt onder andere ingegaan op het projectteam, participatie en communicatie, het netontwerp en de locaties voor de nieuwe elektriciteitshuisjes. 

Inpassing

Per kern wordt in samenspraak met Liander gezocht naar de beste locatie. Doorgaans komt een nieuw elektriciteitshuisje in de openbare ruimte, zoals een parkeerplaats of in het groen. In sommige gevallen is het nodig dat Liander een huisje op particuliere grond plaatst. Liander maakt dan zelf maatwerk afspraken met de betreffende eigenaar. Vervolgens wordt gekeken naar een groene inpassing. Liander voorziet de ruimte rond het elektriciteitshuisje dan met een hekwerk en groen zoals hedera.

Meer informatie Liander

Het Buurt Realisatie Plan van Rijpwetering is nu gereed. Daarmee kunnen de voorbereidingen voor de werkzaamheden worden getroffen en wordt eind dit jaar gestart met de uitvoering. Netbeheerder Liander zorgt voor regelmatige informatievoorziening via de website. In Woubrugge en Rijpwetering/ Oud Ade vinden op 29 mei en 13 juni de jaarlijkse thema markten plaats. Tijdens deze bijeenkomsten is Liander aanwezig om de Buurt Realisatie Plannen met de inwoners te delen.

Een foto van de ondertekening met gemeente Kaag en Braassem en Liander. Op de foto staan Fetse Visser van Liander, Tim Hoekzema van Liander, wethouder Dolf Kistemaker van gemeente Kaag en Braassem en Frank van Haastregt, ook van gemeente Kaag en Braassem.