Lintjesregen; 9 Koninklijke Onderscheidingen

Op woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester Astrid Heijstee-Bolt in de raadszaal van het gemeentehuis acht Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt. Daarnaast ontving een negende inwoner van Kaag en Braassem een Koninklijke Onderscheiding, uitgereikt in de gemeente Zandvoort.

De negen onderscheidingen

De volgende inwoners van de gemeente Kaag en Braassem werden voor hun verdiensten in het zonnetje gezet en benoemd tot lid in de orde van Oranje Nassau:
 
- Mevrouw A.M. (Alie) van Dijk-Kasbergen, Woubrugge (1938) voor haar inzet voor SV Kwiek en Lenig. Zij is al 22 jaar enthousiast vrijwilliger van de vereniging en maakt nog steeds deel uit van de technische commissie. Ook is zij medeorganisator van onderlinge wedstrijden, de bingo, houdt zij ledenlijsten bij; onmisbaar! Op 1 januari 2023 was zij 50 jaar lid.  Ook voor de Stichting Welzijn Ouderen heeft zij 23 jaar tafeltje dekje maaltijden rondgebracht. Zij was ook actief als vrijwilliger bij open tafel bijeenkomsten van de STIWO, hielp met allerlei activiteiten in de kerk , deed de oudercommissie op school, hielp tijdens de speelweek in Woubrugge, wandelde met alleenstaanden en was 40 jaar lang vrijwilliger tijdens de verkeersexamens. 
 
- De heer P. (Piet) Hijzelendoorn, Oude Wetering (1942) voor zijn inzet voor de Stichting Welzijn Ouderen De Spil. Als voorzitter is hij vanaf 2010 actief voor de inzet van ouderen in onze gemeente. Met warme contacten met alle vrijwilligers, samenwerking met De Driemaster en overleg met de ouderenadviseur. Ook bij de voedselbank is hij vanaf 2015 deelnemers coördinator. Zijn bijdrage aan de kerkgemeenschap in Oude Wetering als secretaris en voorzitter van de kerkenraad was ook zeer waardevol. Hij is nog steeds als vrijwilliger actief in de Spreng. Tenslotte was hij voorzitter van filmclub AMFI66. 
 
- Mevrouw M.J.T. (Marian) van Kampenhout-Bakker, Roelofarendsveen (1950) voor haar enorme bijdrage aan de bibliotheken in onze gemeente. Ooit gestart als vrijwilliger, daarna ook als professioneel coördinator actief bij Bibliotheek Rijn en Venen. Inmiddels is zij vrijwilliger in de vestiging in Roelofarendsveen. En daar is zij de spil in het ontvangen van mensen en het overdragen van kennis over lezen en boeken. Bij het project ‘Voorleesexpress’ is zij vrijwilliger van het eerste uur. Een project waarbij kinderen met een dreigende taalachterstand thuis worden voorgelezen door vrijwilligers. Ook bij de stichting Oud Alkemade is zij sinds 2016 bestuurslid. Tenslotte was zij vrijwilliger bij de PCI in Roelofarendsveen om hulpbehoevende mensen te helpen. 
 
- Mevrouw O.N. (Olga) Dekker, Leimuiden (1955) voor haar inzet voor de Stichting Holland Oekraine vanaf 2000. Zij is daar actief als bestuurslid en vrijwilliger bij allerhande taken en activiteiten. Met haar inzet hebben al heel veel hulpgoederen transporten plaatsgevonden. Van het inpakken van de kleding tot het zorgen van complexe documentatie om de transporten goed te laten verlopen. Ze fungeert als tolk, tussenpersoon en aanspreekpunt voor uiteenlopende projecten in Oekraine. Ook verzorgt zij de contacten met alle samenwerkingspartners van de stichting. 
 
- Mevrouw M.H.E. (Marjon) Siegel-Verdel, Leimuiden (1962) voor haar rol bij Judovereniging Sotai Renshyu. Vanaf 2001 was zij daar actief in het bestuur, eerst als secretaris e daarna als voorzitter. Zij stond altijd klaar voor vragen van leden. Met het doel om te zorgen voor een veilig sportklimaar. Bij de grote toernooien van de vereniging was zij een belangrijke spil. Ook haar rol bij muziekvereniging Mavileo moet benoemd worden. Daar heeft zij bijgedragen bij uiteenlopende activiteiten. De Stichting vrienden van zwembad de Kleine Oase geniet ook van haar inzet in de zomerperiode. Zij is daarnaast vrijwilliger bij de Vakantie Kinderweek in Leimuiden. 
 
- De heer P.M. (Peter) van der Meer, Nieuwe Wetering (1962) voor zijn inzet als muzikaal leider en toetsenist van popkoor Scala uit Roelofarendsveen in de afgelopen 20 jaar. Ook is hij vervangend dirigent en zorgt hij voor de muzikale arrangementen van het koor. Zijn inzet is er ook vanaf 1979 voor het dameskoor in Oud Ade / Rijpwetering. Als organist was hij ook jaren actief in de Petruskerk. Op zijn mooie lijst staan ook vele andere muzikale projecten. 
 
- De heer J.G.J. (Hans) Lippens, Oud Ade (1962) voor zijn inzet binnen de Rijnlandse Molenstichting, waar de heer Lippens al 27 jaar vrijwillig molenaar is (nu op de Vrouw Venne molen), zorgt voor veiligheid rond molens in onze regio en ambassadeur is van onze molens. Ook is hij als kerkorganist al vanaf 1977 actief in verschillende kerken. Vanuit de Simon van Schiestichting en de plaatselijke PCI draagt hij als voorzitter bij aan de mooie materiele en financiële hulp voor mensen in de gemeente die dit nodig hebben. 
 
- Mevrouw W.L.E. (Wendy) Zaal, Oude Wetering (1963) voor haar jarenlange inzet voor het voetbal in Roelofarendsveen, eerst bij DOSR en later bij EMM’22. Zij startte als bestuurslid jeugdcommissie en na 11 jaar maakte ze de overstap naar het hoofdbestuur. Dat deed zij 16 jaar lang als secretaris. Vervolgens vervulde zij een rol als bestuurslid in de vrijwilligerscommissie en verzorgde zij de ledenadministratie. 
 
Uitgereikt in de gemeente Zandvoort door de burgemeester van Zandvoort; 
-  De heer P.C. (Paul) Olieslagers, Leimuiden (1958) voor zijn inzet in de afgelopen 35 jaar in verschillende besturen in de gemeente Zandvoort. Na zijn verhuizing in 2018 naar Leimuiden bleef hij actief in Zandvoort. Hij is betrokken geweest bij de Ondernemers Vereniging Zandvoort, bij de toneelvereniging Wim Hildering, bij het genootschap Oud Zandvoort, De Beeldende Kunstenaars Zandvoort, de Stichting Joods Namenmonument Zandvoort, de Vossenjacht, de KNRM en het Juttershuis. Daar maakte hij vaak onderdeel uit van het bestuur en vervulde en vervult hij de rol van enorme aanjager. Daarnaast zet hij zich in voor bewoners en belangen van Zandvoort met zijn inzet voor kleinere activiteiten. Een oneindige lijst!
 
Wij feliciteren deze negen inwoners van onze gemeente van harte!
 
lintjesregen 2023
 
Lintje Zandvoort