Manifest Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven ondertekent

Donderdag 8 september ondertekende wethouder Nick van Egmond het ‘Manifest maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven’. Daarmee brengen we partijen bij elkaar en stimuleren we ambitieus maatschappelijk verantwoord opdrachtgeverschap en inkopen. Zo dragen we als overheid bij aan maatschappelijke uitdagingen zoals een circulaire economie, het behalen van klimaatdoelen en social return.

Dit manifest zorgt ervoor dat grotere contracten een deel van de opdrachtwaarde inzetten voor de maatschappij. Bijvoorbeeld door stageplekken aan te bieden aan mbo niveau 1 en niveau 2 studenten en om mensen uit de bijstand aan het werk te helpen. Dit is een vaste regel in ons inkoopbeleid en dus verankert in het inkoopproces. Ook milieu krijgt steeds meer aandacht. Zo is onlangs de aanbesteding bomen, heesters en vaste planten gepubliceerd waarbij voornamelijk gegund is op een ‘planet proof’ kweekproces en aandacht voor omgang met het milieu tijdens het leverproces.

 

Ondertekening_maatschappelijk_verantwoord_opdrachtgeven_Insta