Na vele gesprekken is de eerste versie van de Lokale Energie Strategie bijna klaar!

Na een intensieve periode van vijf bewonersavonden en straatgesprekken op drie weekmarkten, is de eerste versie van de Lokale Energie Strategie (LES) bijna klaar. In de LES staat omschreven hoe we als gemeente minder energie verbruiken en hoe we overstappen op duurzame bronnen als zon en wind.

Meedenken inwoners

Veel inwoners dachten met ons mee tijdens de bewonersavonden. Ook op de weekmarkten was de betrokkenheid van inwoners merkbaar. Hier spraken we namelijk met inwoners die doorgaans minder snel naar een LES bewonersavond komen. Inwoners dachten mee over bouwstenen, voorwaarden, mogelijke locaties en de risico’s van schone energie opwek. Ook financiële participatie kwam aan bod. De gesprekken leverden veel inzichten op.

Ook werden er zorgen geuit, bijvoorbeeld over de technische mogelijkheden. Inwoners waren ook benieuwd of we als gemeente verder kijken naar andere duurzame mogelijkheden als kernenergie, geothermie en waterstof. Ondanks deze geluiden staat het merendeel van de aanwezige inwoners achter de doelen en ambities van de energietransitie.

Wethouder Dolf Kistemaker: “Ik wil alle inwoners bedanken voor hun waardevolle bijdragen en betrokkenheid tijdens de bewonersavonden en straatgesprekken over onze lokale energiestrategie. Dit geeft energie om tot een duurzame en goede energiestrategie te komen voor de gemeente.”

De gehele opbrengst van de gesprekken leest u op de website van Energie voor Kaag en Braassem.

Hoe nu verder?

Met de opbrengst van alle gesprekken werken wij nu aan een eerste versie van de LES. Wanneer deze is vastgesteld kunnen inwoners en ondernemers uit de gemeente hier op reageren. Aan de hand van de reacties zal deze mogelijk nog worden aangepast, waarna de gemeenteraad de LES later dit jaar zal vaststellen.

Vragen over de LES?

De LES is een ingewikkeld onderwerp dat vragen kan oproepen. Bekijk voor meer informatie de veelgestelde vragen op de website van Energie voor Kaag en Braassem. Deze vragen werden gesteld door inwoners tijdens de gesprekken. Staat uw vraag er nog niet tussen? Mail ons dan via duurzaam@kaagenbraassem.nl.

Sfeerbeeld van een bewonersbijeenkomst die gehouden werd. tiental personen zitten rond een tafel te kijken naar één iemand die een presentatie geeft bij een beeldscherm.