Nieuwe partners Ondersteuning en Hulpmiddelen

De gemeente Kaag en Braassem is verantwoordelijk voor het organiseren van een groot deel van de ondersteuning en welzijn voor onze inwoners. Deze taken laten we grotendeels uitvoeren door partners, op basis van opdrachten. Een tweetal opdrachten lopen eind 2021 af, daarom is de gemeente bezig met aanbesteden voor het jaar 2022 en verder.

Nieuwe partners voor Ondersteuning

Inwoners die ondersteuning nodig hebben op diverse levensgebieden, kunnen daarvoor hulp krijgen, denk aan mensen met psychische problematiek of een beperking. Om deze hulp en ondersteuning te bieden heeft de gemeente Kaag en Braassem contracten (afspraken) met diverse organisaties met gespecialiseerde medewerkers. Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor ondersteuning terecht bij de Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek, met de volgende leden: Kwadraad, Gemiva, Activite, de Binnenvest, Ipse de Bruggen en Kwintes.  Dit zijn bekende partijen, een deel hiervan zit ook in het huidige Tom in de Buurt. 

Nieuwe leveranciers voor Hulpmiddelen

Inwoners met een Wmo-indicatie kunnen gebruik maken van hulpmiddelen, zoals een scootmobiel en een rolstoel. De gemeente regelt dat hulpmiddelenleveranciers deze diensten voor u organiseren. De contracten die de gemeente met deze leveranciers heeft, lopen af. Daarom heeft de gemeente weer nieuwe afspraken met verschillende leveranciers gemaakt die deze activiteiten en diensten gaan verzorgen. Vanaf 1 januari 2022 worden deze hulpmiddelen geregeld via Welzorg en Medipoint. Voor mensen met een PGB-voorziening verandert er niets.

Samenwerking in de Rijnstreek

Voor deze opdrachten werken we samen met de buurgemeenten Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. De drie gemeenten zijn nauw betrokken bij deze trajecten en de inhoud van de opdrachten. In 2019 en 2020 zijn verschillende participatiebijeenkomsten gehouden. Inwoners, zorggebruikers, huidige aanbieders en nieuwe aanbieders hebben meegedacht over de samenstelling van de nieuwe afspraken. Daarnaast zijn ook andere organisaties betrokken, zoals huisartsen, scholen, vrijwilligersorganisaties en adviesraden. 

Tijdlijn

De partners die de verschillende taken namens de gemeente in de toekomst gaan uitvoeren, zijn op verschillende momenten bekend. Onderstaande afbeelding met tijdlijn geeft een overzicht van alle momenten in de trajecten. Deze tijdlijn kunt u onder de afbeelding als uitgeschreven tekst lezen. Lees meer informatie op: Contractering sociaal domein

Tijdlijn sociaal domein

Uitgeschreven tekst tijdlijn 

Samen doen wat werkt, een tijdlijn

Hulp in de huishouding, activiteiten van buurtsport-coaches, daginvulling; de gemeente organiseert dat diverse partners deze diensten leveren. In 2021 lopen meerdere contracten definitief af en komen er nieuwe taken bij: Inburgering en Maatschappelijke zorg. Vandaar dat nu gewerkt wordt aan nieuwe contracten en subsidies. Vanuit vraag en behoefte van onze inwoners. Voor de opdrachten Inburgering, Hulpmiddelen en  Ondersteuning werkt gemeente Kaag en Braassem samen met Alphen aan den Rijn en Nieuwkoop. De partners die de verschillende taken namens de gemeente in de toekomst gaan uitvoeren, zijn op verschillende momenten bekend en gaan op verschillende momenten van start. Onderstaande tijdlijn geeft een overzicht hiervan. Steeds wanneer nieuwe informatie bekend is volgt een actualisatie. Inwoners die de effecten hiervan gaan merken, informeren we op andere manieren, samen met onze huidige en mogelijk nieuwe partners.

Februari 2020

Bekendmaking partners inburgering
In deze maand is bekend welke partner vanaf 1 januari 2022 het inburgeringsonderwijs gaat verzorgen voor nieuwe statushouders.

Juli 2021

Bekendmaking partners Ondersteuning
In deze maand is bekend welke partners vanaf 1 januari 2022 Wmo-maatwerkvoorzieningen verstrekken. En bijvoorbeeld ondersteuning voor individuele begeleiding, daginvulling en mantelzorgondersteuning organiseren.

Augustus 2021

Bekendmaking partners Hulpmiddelen
In deze maand is bekend welke partners die zich vanaf 1 januari 2022 een scootmobiel, rolstoel, enzovoort, gaan leveren aan inwoners met een Wmo-indicatie.

Januari 2022

Start partners inburgering
Statushouders die vanaf 1 januari 2022 inburgeringsplichtig worden, krijgen inburgeringsonderwijs aangeboden bij Echt Nederlands.

Januari 2022

Start Ondersteuning
Vanaf 1 januari 2022 kunnen inwoners voor Wmo-maatwerkvoorzieningen, individuele begeleiding, daginvulling, mantelzorgondersteuning enzovoort terecht bij Coöperatie Dichtbij in de Rijnstreek, een coöperatie met de volgende leden: Kwadraad, Gemiva, Activite, de Binnenvest, WMO Maatwerk (Ipse de Bruggen), en Kwintes.

Januari 2022

Start Hulpmiddelen
Vanaf 1 januari 2022 worden hulpmiddelen zoals scootmobiel, rolstoel, tillift, enzovoort (vanuit de Wmo) geregeld via Welzorg en Medipoint.

Januari 2023

Start Ondersteuning met Wonen

Heeft u nog vragen? 

Ga naar www.alphenaandenrijn.nl/sociaaldomein2021 
Of bel naar 14 0172