Nieuwe recreatievisie Kaag en Braassem 2023

De nieuwe Recreatievisie Kaag en Braassem 2023 is af! Hij is opgesteld door onze lokale Stichting Kaag en Braassem Promotie en bevat stevige en waardevolle input vanuit veel inwoners, ondernemers en vrijwilligers die meer dan 300 ideeën & wensen indienden! We gaan nu samen aan de slag met concrete acties. De behoefte aan recreatie zal in toekomst sterk toenemen. Juist ook hier bij ons in de gemeente!

De conclusies en aanbevelingen uit deze Recreatievisie zijn opgenomen in de nieuwe Omgevingsvisie 3.0 voor Kaag en Braasem: deze ligt sinds donderdag 31 augustus 2023 zes weken voor u ter inzage. 
Als inwoner, ondernemer of andere betrokkene of belanghebbende kunt u reageren op de Recreatievisie, en de aangepaste Omgevingsvisie Kaag en Braassem 2024. Dat kan door te reageren met uw zienswijze/inspraakreactie op deze Omgevingsvisie. Ga hiervoor naar de website van ruimtelijkeplannen.nl met met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB24-ONT1, om de wijzigingen in de Omgevingsvisie in te zien.

Uw inspraakreactie/zienswijze kunt u kenbaar maken via het contactformulier op die website, met als onderwerp-aanduiding: ‘Zienswijze Omgevingsvisie (2024)’. Dit kan nog tot 11 oktober a.s.

Een greep uit alle 300 ingediende wensen, suggesties en ideeën voor de Recreatievisie:

De Top 2 van het realiseren van wensen ‘op locatie’ in de gemeente:

  • Aanleg Tweede Sluis bij Braassemerland
  • Weer laten varen van het fietspontje tussen Kaageiland en Boekhorsterweg.

Zorg voor een betere bereikbaarheid van oevers & dijken over zowel het water als het land, zodat inwoners en dagjesmensen sneller en gemakkelijker ergens kunnen komen om lekker te gaan vissen, varen, surfen, kanoën, zwemmen, wandelen en fietsen.

Zet hier en daar openbare of drijvende toiletten neer, zodat men gemakkelijker en frisse een sanitaire stop kan maken. Crëeer, in zorgvuldig overleg en in afstemming met de boeren, meer ‘boerenlandpaden’ aan dwars door weilanden en boerenakkers. Leg een echte Natuurspeeltuin aan. Maak meer aantrekkelijke, thematische fiets- en wandelroutes. Stimuleer dat mensen vanuit huis makkelijker en sneller een fris en gezond ‘ommetje’ kunnen maken in hun omgeving.

Voer op korte termijn een aantal acties uit:

  • Plaats meer prullenbakken en leeg volle prullenbakken ook eerder.
  • Zet op meer plaatsen uitnodigende ‘Welkoms’-borden neer.