Noodfonds energie amateursportverenigingen

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een landelijke subsidieregeling opengesteld om tegemoet te komen aan de energienood die is ontstaan bij veel amateursportverenigingen.

Voor wie?

De regeling is beschikbaar gekomen als financiële ondersteuning voor amateursportverenigingen die in continuïteitsproblemen verkeren door de gestegen energiekosten in 2022 en/of 2023. Dat kan bijvoorbeeld gebeuren doordat een vast contract van de vereniging in de loop van 2022 of 2023 is afgelopen waardoor nu een variabel (hoger) tarief moet worden betaald, of in die periode een nieuw energiecontract met hogere tarieven is afgesloten. Daardoor kan een amateursportvereniging meer kosten hebben voor energie ten opzichte van 2019, het laatste jaar voor de energiecrisis en de coronacrisis waarin verenigingen volledig open waren en een volledige bedrijfsvoering hebben gehad.

Steun op basis van deze noodvoorziening is in beginsel bestemd voor amateursportverenigingen die niet op basis van de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb), maar ook niet op grond van het tariefplafond voor kleinverbruikers, voldoende worden ondersteund in de stijging van energielasten, en dus tussen beide regelingen in vallen. Om als energie-intensief te worden gezien is een handvat gecreëerd om te zien in hoeverre het energieverbruik van een amateursportvereniging uitkomt boven het verbruik dat op grond van het tariefplafond voor kleinverbruikers wordt gecompenseerd. Dat is 2.900 KWh voor elektriciteit, en 1.200 m3 voor gas.

Hoe kan deze steun worden aangevraagd?

Deze landelijke subsidie moet worden aangevraagd via de gemeente. Wilt u als vereniging hiervan gebruik maken? Dan hebben wij de volgende gegevens van u nodig:

  • Het bedrag waar u subsidie voor aanvraagt (energiekosten exclusief omzetbelasting).
  • De naam en IBAN van uw amateursportvereniging.
  • Het KVK-nummer van uw vereniging.
  • Dat u verklaart als vereniging geen gebruik te hebben gemaakt van de TEK.
  • Uw telefoonnummer waarop u bereikbaar bent voor vragen.
  • Uw jaaropgaaf van 2019. Dit mag ook een jaaropgaaf zijn over boekjaar 2018/2019 als dat voor u van toepassing is.
  • Mail uw aanvraag voor 4 september naar mgriffioen@kaagenbraassem.nl.

Voor deze specifieke uitkering is landelijk een budget van €6 miljoen beschikbaar. Is het totaal aangevraagde bedrag hoger dan het budget? Dan wordt het budget evenredig verdeeld over de ingediende aanvragen.

Kijk voor meer informatie over de subsidie op de website van de Dienst Uitvoering Subsidies

Voor maandag 4 september moet de aanvraag binnen zijn

Stuur uw aanvraag voor 4 september naar ons toe. Dan hebben wij genoeg tijd om te bekijken of de aanvraag volledig is, en of er misschien iets aangevuld moet worden. Uiterlijk 15 september sluit de landelijke subsidieregeling en moet alles bij het ministerie binnen zijn. Na de landelijke sluitingsdatum. Na de landelijke sluitingsdatum beslist de minister binnen 13 weken op een aanvraag tot verlening.

Vragen over deze regeling kunt u stellen via mgriffioen@kaagenbraassem.nl