Ondertekening Regionale Realisatieagenda Wonen Holland Rijnland

Minister Hugo de Jonge en circa twintig bestuurders, onder wie wethouder Dolf Kistemaker, tekenden dinsdag 14 maart de Regionale Realisatieagenda Wonen voor Holland Rijnland. De ondertekenaars leggen daarmee vast, dat ze gaan bijdragen aan het oplossen van de woningcrisis. De ondertekening vond plaats op het provinciehuis Zuid-Holland.

De afspraken in de Regionale Realisatieagenda Wonen voor Holland Rijnland, ook wel de woondeal genoemd, gaan onder meer over het aantal woningen dat we gezamenlijk gaan realiseren, hoe we plannen willen gaan versnellen en hoe we samenwerken. Ook staat erin welke kritische succesfactoren uiteindelijk bepalen of we onze ambities kunnen waarmaken. Denk aan stikstofproblematiek, mobiliteit, schaarse middelen, procedures, enzovoorts.

Ook minister de Hugo de Jonge tekende de agenda

De agenda werd getekend door minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, gedeputeerde Anne Koning namens het college van de provincie Zuid-Holland, de voorzitter van de koepel van woningcorporaties Holland Rijnland Wonen, alle bestuurders van woningcorporaties in Holland Rijnland en de wethouders met de portefeuille Wonen van de gemeenten in Holland Rijnland.

Quote wethouder Kistemaker: "De ondertekening van de regionale woondeal is een belangrijke eerste stap op weg naar het oplossen van het woningtekort in onze gemeente. Het snel bouwen van voldoende woningen in onze dorpen levert een belangrijke bijdrage aan het behoud van de leefbaarheid. Op dit moment lopen we daarbij nog vaak aan tegen de grenzen van het provinciaal beleid. In het vervolgtraject, waarbij gemeenten, Rijk, provincie en woningcorporaties met elkaar om tafel gaan om woningbouwplannen zo snel als mogelijk gerealiseerd te krijgen, zal ik mij dan ook stevig blijven inzetten om medewerking te krijgen op voldoende (nieuwe) woningbouwmogelijkheden voor al onze dorpen."

Ondertekening Regionale Realisatieagenda Wonen Holland Rijnland