Onderzoek RIVM naar gezondheidseffecten ultrafijnstof rond Schiphol

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft op maandag 20 juni de resultaten bekendgemaakt van een onderzoek naar de langetermijneffecten van ultrafijnstof in de omgeving van Schiphol. Ultrafijnstof zijn zeer kleine deeltjes fijnstof in de lucht die vrijkomen bij verbranding, bijvoorbeeld bij de uitstoot van (vlieg)verkeer, huishoudens en industrie.

Uit het RIVM-onderzoek blijkt dat blootstelling aan ultrafijnstof van vliegtuigen rond Schiphol mogelijk kan leiden tot nadelige effecten op het hart- en vaatstelstel. In gebieden met hoge concentraties zijn bijvoorbeeld meer mensen medicijnen tegen hartaandoeningen gaan gebruiken dan in gebieden met lage concentraties. Blootstelling aan ultrafijnstof is bij zwangere vrouwen mogelijk ongunstig voor de ontwikkeling van het ongeboren kind. Het RIVM spreekt van “mogelijk”, omdat er te veel onzeker is om definitief te kunnen concluderen dat er een oorzakelijk verband is.

Er zijn geen aanwijzingen dat langdurige blootstelling aan ultrafijnstof de oorzaak is van aandoeningen aan de luchtwegen. Wel kunnen bestaande aandoeningen door korte blootstelling tijdelijk verergeren. Er is nog onvoldoende bewijs voor effecten op het zenuwstelsel en de stofwisseling (diabetes). Voor effecten op de totale sterfte zijn geen aanwijzingen. Het rapport is in te zien op de website van het RIVM.

Kaag en Braassem ‘laag blootgestelde gemeente’.

In het onderzoek is onderscheid gemaakt tussen ‘hoog blootgestelde gemeenten’ en ‘laag blootgestelde gemeenten’. Kaag en Braassem behoort tot de categorie ‘laag blootgestelde gemeenten’. Inwoners van ‘hoog blootgestelde gemeenten’ (dat zijn Haarlemmermeer, Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam en Haarlem) worden blootgesteld aan concentraties die hoger zijn dan het 95-percentiel (4250 deeltjes / cm3) van de totale range aan blootstelling. Mensen die in de andere gemeenten wonen, waaronder Kaag en Braassem, worden aan concentraties blootgesteld die lager zijn dan 4250 deeltjes / cm3,

Vragen over het onderzoek

Op de website van het RIVM staat een uitgebreide Q&A lijst, met uitleg over het onderzoek en de betekenis van de uitkomsten.  Mochten er vragen zijn die op die pagina niet beantwoord worden, dan kunt u contact opnemen met mmk@ggdhm.nl of telefonisch via 088 308 3381 (er volgt dan een terugbelverzoek).