Onderzoek naar nieuwe woningen in Hoogmade

De woningnood in Hoogmade is hoog. Daarom heeft de gemeenteraad vorige maand ingestemd met de pilot participatie Dorpsperspectief Omgevingsvisie voor Hoogmade. In deze pilot gaat de gemeente samen met de dorpsraad kijken naar de voorzieningenbehoeftes van Hoogmade. Daarnaast start de gemeente met een onderzoek naar de geschiktheid van het Vlietpark (dierenweide) voor woningbouw.

Als er geen nieuwe woningen worden bijgebouwd in Hoogmade, komen de verschillende voorzieningen in het geding. De gemeenteraad heeft daarom vorige maand ingestemd met de pilot participatie Dorpsperspectief Omgevingsvisie voor Hoogmade. De dorpsraad gaat nauw samenwerken met de gemeente aan een integrale visie voor de toekomst van Hoogmade. Deze visie wordt meegenomen met de aanpassing van de omgevingsvisie. Onderzoek naar de woningbehoefte, voorzieningen, verenigingen en doorstroming op de woningmarkt zijn de basis van de dorpsvisie. Met de resultaten van deze onderzoeken kunnen de dorpsraad en de gemeente een langetermijnvisie creëren, met als doel om Hoogmade als dorp vitaal te houden.

Onderzoek Vlietpark

De gemeente start met een onderzoek naar het Vlietpark. De gemeente is eigenaar van dit stuk grond, waar zich nu een dierenweide bevindt. Met dit onderzoek zal worden gekeken of deze locatie geschikt is voor 100% sociale woningbouw voor ouderen. Door het creëren van seniorenwoningen hoopt de gemeente de doorstroom in Hoogmade te bevorderen. Daarnaast kan de gemeente met lokaal maatwerk de vrijgekomen gezinshuizen aan gezinnen toewijzen. Binnen deze onderzoeksfase wordt eerst gekeken naar de woningbehoefte en op welke manier deze vervuld kan worden. Hierin zullen ouderen, starters en gezinnen uit Hoogmade worden meegenomen. Het onderzoek betekent nog niet dat er definitief op deze plek gebouwd gaat worden.