Ontwikkeling Drechthoek II in Leimuiden een stap dichterbij

De gemeente Kaag en Braassem en het gemeentelijke bedrijfsleven willen graag dat er een nieuw bedrijventerrein in Leimuiden komt: Drechthoek II . De ontwikkeling van dit bedrijventerrein, grenzend aan Drechthoek I, komt nu een stap dichterbij.

De gemeente en de besloten vennootschap ‘Ontwikkeling Drechthoek II’, de ontwikkelaar, zijn zeer blij dat de ontwikkelaar overeenstemming heeft bereikt met alle grondeigenaren over de verwerving van de gronden van het plangebied.

Intensieve samenwerking leidt tot overeenstemming grondtransactie

De gemeente en de ontwikkelaar hebben de afgelopen twee jaar intensief met elkaar samengewerkt om de haalbaarheid van een nieuw bedrijventerrein Drechthoek II in Leimuiden te verkennen. De ontwikkelaar had kort daarvoor een intentieovereenkomst met de grondeigenaren van het plangebied gesloten. Op grond van die overeenkomst hadden de ontwikkelaar en de grondeigenaren de tijd om te proberen tot overeenstemming te komen over een grondtransactie. Dat is nu gelukt. Dit betekent dat de realisatie van het door de gemeente en het gemeentelijke bedrijfsleven gewenste nieuwe bedrijventerrein een stap dichterbij komt.  

Gemeente, ontwikkelaar en EOP zijn enthousiast

Wethouder ruimtelijke ordening Yvonne Peters-Adrian, verantwoordelijk voor de portefeuille bedrijventerreinen, is zeer te spreken over het bereiken van deze mijlpaal: “Wij zijn uitermate content met het ondertekenen van een grondovereenkomst tussen de grondeigenaren en de ontwikkelaar. Samen met het lokale bedrijfsleven spannen wij ons al jaren maximaal in om Drechhoek II mogelijk te maken. Ik wil benadrukken dat de planvorming van het gebied in goed overleg met direct omwonenden en andere belanghebbenden moet worden georganiseerd. Wij hebben daarom met de ontwikkelaar afgesproken dat hij een goed participatietraject gaat organiseren. Met de ontwikkelaar maken we afspraken over een realisatieovereenkomst en een planning voor de vervolgstappen.”  

Richard Bredewold van Interegion Groep en gedelegeerd ontwikkelaar: “We gaan graag met omwonenden en bedrijven in gesprek over de verdere uitwerking. Onze ambitie is om het meest duurzame bedrijventerrein van dit moment te realiseren.”

Ook vanuit het Economisch Overleg Platform (EOP) is enthousiast gereageerd op het sluiten van een grondovereenkomst: “De ondernemers zijn erg gelukkig met deze langgekoesterde wens in Leimuiden. Zo komt er meer ruimte voor ondernemen in Kaag en Braassem. Hopelijk wordt dit in de nabije toekomst ook mogelijk in Roelofarendsveen.”