Prestatieafspraken woonbeleid Kaag een Braassem

Donderdag 15 december 2022 hebben de woningcorporaties MeerWonen en Woondiensten Aarwoude, huurdersbelangenorganisaties Stichting Bewoners Belangen Aarwoude en Stichting Huurders MeerWonen samen met de gemeente Kaag en Braassem de aangepaste prestatieafspraken voor 2023 ondertekend. Met deze aangepaste gezamenlijke afspraken zetten ze in op het (woon)beleid in Kaag en Braassem.

Het vastleggen van prestatieafspraken is een wettelijke taak. In deze afspraken spreken de partijen af hoe zij zich het komende jaar in willen zetten op doelen en opgaven in de gemeente. Met alle ontwikkelingen op onder andere het gebied van wonen, zijn we eerder dit jaar tot de conclusie gekomen dat een aanpassing van de afspraken nodig was. De aangepaste afspraken zijn gebaseerd op de meerjarige prestatieafspraken die eerder voor de periode 2021-2024 zijn vastgelegd.

Wat staat er in deze prestatieafspraken?

  • In de prestatieafspraken 2023-2024 zijn onder andere wijzigingen aangebracht op de inzet realisatie van betaalbare woningen. Ze gaan gezamenlijk aan de slag met de duurzaamheidsopgaven en met huidige ontwikkelingen zoals energiearmoede. Met de aangepaste afspraken zetten we onder andere in op:
  • Meer betaalbare woningen in de gemeente
  • Inzetten op 100% lokaal maatwerk bij nieuwbouwontwikkelingen
  • Ruimte om te investeren in leefbaarheid
  • Intensieve samenwerking op het thema duurzaamheid, waaronder aan de slag met de wijkuitvoeringsplannen.

 

Het gehele document is terug te vinden via ons raadsinformatiesysteem

 

ondertekening prestatieafspraken wonen 1