Regels voor zelfbewoningsplicht aangepast voor familie

In de gemeente Kaag en Braassem is er een ‘zelfbewoningsplicht’ voor koopwoningen tot de NHG-grens (Nationale Hypotheek Garantie); die is 435.000 euro in 2024. Met behulp van deze regel zet de gemeente zich in voor het behoud van betaalbare woningen en zorgt zij ervoor dat deze koopwoningen bij de juiste doelgroep terechtkomen. Dat doet de gemeente door een zelfbewoningsplicht - de plicht om na de koop een minimale periode zelf in een woning te gaan wonen - van minimaal vijf jaar te introduceren.

Aankoop familie

Het college stelt hiervoor een uitzondering te maken als het gaat om een aankoop van een woning voor permanent verblijf door een familielid in de 1e graad. Zo kunnen ouders hun kinderen helpen met het vinden van een woning. Wel zal een verklaring moeten worden getekend, om zo wel bewust stil te staan bij de uitzondering en de beleidsregel.

Beleidsregels

De beleidsregels in de gemeente gelden voor koopwoningen. Hier geldt ook een anti-speculatiebeding, waardoor woningen niet direct kunnen worden doorverkocht voor een hoger bedrag. Bij overtreding van het anti-speculatiebeding of de zelfbewoningsplicht volgt een boete van ruim een ton. Voor huurwoningen geldt de doelgroepenverordening. Hierin is de zelfbewoningsplicht en een instandhoudingstermijn - de periode waarin een huurwoning beschikbaar moet blijven voor de aangewezen doelgroepen - opgenomen.