Statement wethouder Peters over De Poelen

Tijdens Visie en Advies op 2 november gaf wethouders Peters een statement over De Poelen. Hieronder kunt u dit statement terug lezen.

Het is enorm frustrerend wat er nu allemaal gebeurt in De Poelen, want na de grondvervuiling is de situatie met de huisaansluitingen een drama voor alle kopers. En daarin voelen alle betrokken partijen een grote verantwoordelijkheid. En leven we echt mee met de kopers. We doen er daarom alles aan wat we kunnen om dit zo snel mogelijk op te lossen. En daarbij zijn alle partijen uit de VOF, maar ook de NUTS-partijen, bereid om ‘out of the box’ te denken en werken.

Rollen, wie is waar verantwoordelijk voor? 

Daarbij zijn er 2 zaken die spelen. De juridische relatie vanuit het koopcontract tussen koper en verkoper waarbij het gaat over opleverprognoses met voorbehouden en over werkbare dagen met een boetebeding. Die contracten kent de gemeente niet en daarin zijn wij geen partij. 
Maar moreel gezien voel ik me, maar ook Hans en alle andere intern betrokken, wel moreel verantwoordelijk voor de hele lastige situaties waarmee onze inwoners nu te maken krijgen. En vanuit die verantwoordelijk om er te willen zijn voor onze inwoners heb ik een aantal acties genomen:
  1. Contact zoeken op hoog niveau met Liander ‘schreeuw om hulp’ toen ik na de zomer werd geïnformeerd over de vertraging in de planning. 
  2. Verzoek aan marktpartijen om samen, uit coulance, iets te doen voor kopers die er echt zelf niet meer uitkomen. We gaan nu inventariseren welke kopers dit betreft en in persoonlijke gesprekken bekijken wat er mogelijk is. 
  3. Verzoek aan marktpartijen om mee te werken aan een vorm van voor-oplevering, zodat ingeplande plaatsing van bijvoorbeeld aanbouw, keukens, badkamers door kan gaan terwijl er nog niet opgeleverd is voor bewoning. Hierop is niet negatief gereageerd, maar er moeten tussen koper en verkoper wel maatwerk-afspraken worden gemaakt. 
  4. Verzoek om het werken aan de Nuts oplossing parallel te laten lopen met werkzaamheden ter voorbereiding van de oplevering. In plaats van volgordelijk, dus na elkaar, om vertraging zoveel mogelijk te beperken. Dit heeft de instemming van alle betrokkenen, dus dat gaan we doen waar mogelijk. 
  5. Gezien de zorgen van alle kopers en de complexiteit van het probleem hebben we als gemeente verzocht om de communicatie niet meer door iedere partij afzonderlijk te laten doen, maar door als VOF richting alle kopers tegelijk hetzelfde te communiceren. 
 

Schuldvraag

De schuldvraag is zo logisch, maar nu niet behulpzaam in de eendrachtige samenwerking richting een oplossing. Daarom parkeren we die nu even, maar die komt zeker nog op de agenda van de VOF. Oplossing is nu topprioriteit, niet procederen.
 
Waar zitten de grootste problemen bij: Morgenwoningen (34), huurders (60), en vrije kavels. 
 
RHDHV, evaluatie: er ligt een Bodemrapport van de fa CRUX dat de grond nu geschikt is voor Wonen, dus dat is in orde. En werkend aan de oplossing van toen zijn er veel verbeteringen aangebracht in het proces, vastlegging, contracten, interne afspraken, onderlinge communicatie en nog veel meer. En er is ook door RHDHV een project audit gedaan hoe het beter moet/kan en hoe we dit in de toekomst kunnen voorkomen. We hebben dus teruggekeken en verbetering doorgevoerd. Een voorbeeld daarvan is dat er een bodemdeskundige aan de projectorganisatie is toegevoegd. Kortom, we hebben teruggekeken en geleerd, maar wel iets anders dan we tijdens de informatiebijeenkomst dachten en deelden. 
 

Tijdlijn

In januari 2022 is de beschadiging ontstaan. De NUTS partijen gaven aan dat dit in 4 werkweken op te lossen was. Op dat moment was er dus geen urgentie ten opzichte van de planning, en is dus ook niet bestuurlijk opgeschakeld. Geen alarmbellen dus richting mij, de boodschap intern bleef ‘er is nog 4 weken werk’ en dat paste binnen de afgegeven planning. 
Na de zomer werd de prognose aangepast naar 22 weken werktijd. Daarna is er door VOF direct opgeschakeld, werd ik geïnformeerd en hebben we, ook bestuurlijk, alles in het werk gesteld om de NUTS partijen weer op het werk te krijgen. Onder andere door een garantstelling vooraf. Dat heeft effect gehad, want sinds 24 oktober wordt er gewerkt aan het tracé. 
In de tussentijd is er op allerlei niveaus contact geweest met Liander om het samen op te lossen binnen de planning. 
 

Hoe nu verder/communicatie? 

Er is een spreekuur aangekondigd in nieuwsbrief vorige week. Vandaag, woensdag 2 november, is weer korte update gestuurd. Deze komt ook in IBabs. 
Er komt een informatiemarkt waar alle partijen, inclusief Liander, aanwezig zijn. Deze markt vindt vermoedelijk eind november/begin december plaats. 
We inventariseren welke kopers echt onze hulp nodig hebben, omdat ze het zelf niet redden. Dit zodat we, uit coulance, maatwerk kunnen bieden aan individuele kopers. Er worden extra avonden per deelgebied georganiseerd om die individuele problemen te achterhalen.
Volgende week volgt een nieuwsbrief met informatie over de planning, mogelijke versnellingen en individueel maatwerk.