Storing openbare verlichtingsinstallatie Nieuwe Wetering

We hebben op dit moment te maken met een storing aan de openbare verlichtingsinstallatie in Nieuwe Wetering.

We hebben meerdere meldingen ontvangen van een storing aan de Openbare Verlichtingsinstallatie in Nieuwe Wetering. Hier betreft het meerdere lichtmasten langs de Noordveenweg en Regenboogweg. Deze storing is inmiddels bekend bij de gemeente, de onderhoudsaannemer Van Vuuren Elektrotechniek en gezien de omvang van de storing is ook hier Liander ingeschakeld. Vanuit Liander heeft de gemeente echter nog geen terugkoppeling ontvangen over de afhandeldatum. Zodra deze bekend is zullen wij die op de website vermelden. Onze excuses voor de overlast die deze storing tot nu toe heeft veroorzaakt.