Tegemoetkoming OZB voor vrijwilligersorganisaties

Bent u vertegenwoordiger van een vrijwilligersorganisatie uit Kaag en Braassem en betaalt uw organisatie jaarlijks nog de Onroerendezaakbelasting (OZB)? Het is nu mogelijk om hiervoor een compensatie te ontvangen.

Het compenseren van de OZB biedt de mogelijkheid om vrijwilligersorganisaties te ontlasten en hen zich te laten concentreren op het aanbieden van activiteiten die bijdragen aan de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners.

Dien voor 1 november uw aanvraag tot tegemoetkoming in

De tegemoetkoming van de OZB kan worden aangevraagd op het moment dat de aanslag is betaald. Vul hiervoor een ingevulgd aanvraagformulier 'Aanvraagformulier compensatie OZB Kaag en Braassem (PDF, 724 kB)' in. Na het invullen kunt u dit declaratieformulier per mail indienen via info@kaagenbraassem.nl of per post naar Postbus 1, 2370 AA, Roelofarendsveen. U dient als bijlage dan ook een kopie aanslag OZB en een kopie betaalbewijs mee te sturen. Stuur de aanvraag tot tegemoetkoming van de OZB van dit jaar vóór 1 november 2023 in.

Wat gebeurd er na ontvangst van uw aanvraag?

Wij verzamelen alle aanvragen en toetsen deze intern. Na ontvangst van uw aanvraag sturen wij een bevestiging van ontvangst en controleren of alle gegevens kloppen en de benodigde informatie aanwezig is. Daarna informeren wij u over de aanvraag en een mogelijke toekenning.

Waarom er sprake is van een extra geldstroom?

De OZB is een objectieve belasting, waarbij het niet is toegestaan om bepaalde categorieën via deze OZB-aanslag te bevoordelen. Dit betekent dat wij ná betaling van de OZB aanslag, het bedrag kunnen compenseren. Deze regeling is in een artikel toegevoegd aan de nadere regels in de Algemene Subsidieverordening 2023.