Tijdelijk fietspad voor Noord- en Zuideinde

Een tijdelijk fietspad tussen Palmkool en Kerkweg in Roelofarendsveen is op korte termijn een van de oplossingen om snel de verkeersveiligheid voor met name fietsende scholieren te verbeteren op het Noord- en Zuideinde. Hiervoor stelt het college 700.000 euro beschikbaar. De gemeenteraad heeft hier op 17 juni mee ingestemd.

De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om het Noordeinde in Roelofarendsveen verkeersveilig en toegankelijk te houden voor iedereen maar, met name voor schoolgaande kinderen. In de afgelopen maanden zijn de verschillende mogelijkheden hiertoe onderzocht. De gemeente heeft een uitgebreid en zorgvuldig participatieproces vormgegeven waarin bewoners, bedrijven en andere belanghebbenden zijn geraadpleegd. Wethouder Dolf Kistemaker is blij met het pakket aan maatregelen dat door de gemeenteraad is goedgekeurd. In het aangenomen plan staan een aantal maatregelen voor de kortere en langere termijn.  

Maatregelen voor de korte en middellange termijn

In de komende maanden zullen de volgende zaken worden aangepakt:

  • Belijning van huidige oversteekplaatsen en signalering op de weg/bruggen;
  • De oversteekplaats op het Noordeinde – tegenover de Chinees – beter onder de aandacht te brengen voor het verkeer op het Noordeinde. Hoe dit aangepakt wordt laten wij in een volgende nieuwsbrief weten.
  • Er wordt samen met de werkgroep “Een veiligere schoolroute” gekeken naar bewustwording van gedrag in het verkeer
  • Een plan van aanpak rondom het verminderen van parkeren aan de weg op het (begin van het) Zuideinde.
  • Een pilot om de verkeersstroom op de Kerkweg anders in te richten of te weren tijdens haal en brengtijden van de school.
  • Ook staan er nog wat andere acties op de planning welke tussen de vier en twaalf maanden kunnen worden ingezet:
  • Met de school worden mogelijkheden bekeken om de piek van de verkeersdrukte te verlagen door bijvoorbeeld spreiding van breng-tijden. De eerste verkennende gesprekken zijn hierover gestart.
  • Een onderzoek naar een Kiss & Ride op de Kerkweg waarbij er ruimte gecreëerd kan worden aan de Kerkweg voor parkeren en een veilige oversteek.

Lange termijn oplossingen

Voor een aantal plannen op de langere termijn wordt aan de gemeenteraad steun gevraagd om dit verder uit te zoeken. Onder de mogelijke lange termijnoplossingen staan ook nog steeds het herinrichten van het Noordeinde en Zuideinde naar een 30 km weg, een verbinding tussen de Noordeinde, Floraweg/Geestweg en het herinrichten van de Kerkweg naar een fietsstraat.