Veehouders kunnen (financiële) steun en advies krijgen bij het realiseren van kruidenrijk grasland

Met een bedrag van €15.000 helpt Gemeente Kaag en Braassem haar boeren (veehouders) te verduurzamen. In combinatie met een eigen bijdrage van boeren kan voor dit bedrag bijna 100 hectare regulier grasland via de actie ‘1001ha’ omgezet worden naar kruidenrijk grasland.

Kruidenrijk grasland is goed voor de biodiversiteit en heeft minder kunstmest nodig dan standaard grasmengsels.  Wij spraken Marcel van Rijn die samen met zijn vrouw een melkveebedrijf met 90 melkkoeien in de Vlietpolder heeft over kruidenrijk grasland. Lees hier het interview.

1001ha: samenwerking LTO en Urgenda 

LTO Nederland en Urgenda sloegen eind september 2020 de handen ineen om boeren te helpen met verduurzamen. De actie ‘1001ha’ werd en feit en inmiddels hebben meer dan 1400 boeren in Nederland gebruik gemaakt van deze actie. De actie werkt laagdrempelig: dankzij de financiële ondersteuning van donateurs zoals Gemeente Kaag en Braassem kunnen boeren een korting krijgen op kruidenrijke grasmengsels. Hierdoor komt de prijs in de buurt van standaard grasmengsels met meer monocultuur. Boeren leveren zelf ook een financiële bijdrage. Kruidenrijke mengsels zijn te bestellen via deze site. Iedere ondernemer kan voor maximaal 6 hectare kruidenrijke grasmengsels aanvragen. Deze zijn momenteel te bestellen met korting dankzij crowdfunding.

Steun van de de groene klaver

De coöperatie De Groene Klaver zet zich in voor natuur en landschap en heeft expertise in het realiseren van kruidenrijk grasland. Naast advies van zaadleveranciers kunnen zij extra begeleiding bieden bij het tot stand brengen van kruidenrijk grasland.

De gemeente stelt financiële middelen beschikbaar voor advies, waarbij De Groene Klaver naast pH-metingen ook onderzoekt wat de mogelijkheden zijn voor het realiseren van een kruidenrijk grasland perceel, welke zaadmengsels geschikt zijn en hoe dit past binnen de bedrijfsvoering. Er kan contact opgenomen worden via secretaris@degroeneklaver.nl.

Ook wordt gekeken naar de mogelijkheden om aan te sluiten bij beheerpakketten binnen het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Dit is een subsidie voor agrarische collectieven vanuit provincies, waterschappen en het Gemeenschappelijk landbouwbeleid. Via het ANLb worden de leefgebieden voor  (dier)soorten in stand gehouden.

Kruidenrijk grasland: goed voor de biodiversiteit

Kruidenrijk grasland heeft veel voordelen. Het zijn veel verschillende (bloeiende) kruiden en grassen, wat goed is voor het bodemleven en insecten. Meer insecten zorgen vervolgens weer voor meer vogels. Ook is het advies om geen stikstofkunstmest te gebruiken, vlinderbloemige planten in het grasland binden immers stikstof uit de lucht. Ook zorgt het diepere wortelstelsel van kruidenrijke grassoorten voor betere waterberging.