Vereniging Natuur- en Landschapsbeheer ’t Eerste stuk en gemeente Kaag en Braassem leggen samenwerking vast.

Vereniging Natuur- en Landschapsbeheer ’t Eerste stuk en gemeente Kaag en Braassem leggen samenwerking vast.

Eerste stuk ondertekening Petra

Op zaterdag 11 juni 2022 legden de Vereniging Natuur- en Landschapsbeheer ’t Eerste Stuk uit Nieuwe Wetering en de gemeente Kaag en Braassem hun samenwerking vast. Zij hebben hun handtekeningen gezet onder een overeenkomst voor het stuk grond dat de vereniging al enkele decennia voor de gemeente beheert en onderhoudt. Petra van der Wereld en Frans Jansen zetten hun handtekening onder de overeenkomst aan de Achterweg in Nieuwe Wetering. Petra doet dit in haar rol  als portefeuillehouder maatschappelijk vastgoed namens het college van burgemeester en wethouders. En Frans vanuit zijn voorzittersrol van de vereniging.

De vereniging werd in 1997 opgericht. Zij ontving van de gemeente Alkemade een stuk grond in gebruik waarop in 1992 een nieuw landschapselement was aangelegd. Dit betrof een compensatie voor de ontwikkeling van het Derde Tuinbouwgebied in Nieuwe Wetering. De gemeente betaalt deze vereniging sindsdien een jaarlijkse beheervergoeding. Eén en ander was echter nog niet formeel geregeld.

Wethouder Petra van der Wereld: “Het is fijn dat deze vruchtbare samenwerking nu dan ook officieel wordt vastgelegd. Ik ga ervanuit dat we nog jaren goed met elkaar blijven samenwerken.”