Vergunningsplicht voor “sloop” karakteristieke panden en objecten

De gemeente Kaag en Braassem hecht veel waarde aan het cultureel erfgoed binnen de gemeente. Erfgoed is de verzamelnaam voor rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en karakteristieke en beeldbepalende panden en objecten.

Dit erfgoed is voor een belangrijk deel bepalend voor het karakter van de gemeente. Het maakt de gemeente aantrekkelijk en inwoners voelen zich ermee verbonden. Alle karakteristieke panden en objecten binnen de gemeente, afgezien van de rijksmonumenten, zijn in beeld gebracht in het Erfgoedregister. Deze hoort bij de Erfgoedverordening. In navolging van de al bestaande Erfgoedverordening heeft het college van B&W het ontwerpbestemmingsplan ‘Parapluherziening Karakteristieke objecten’ in ontwerp ter inzage gelegd met als doel een juridisch-planologisch kader voor de “sloop” van deze panden en objecten te bieden. Deze mogen niet zomaar worden veranderd of gesloopt. Ondanks dat voor veel panden en objecten sloop reeds vergunningsplichtig is, komt er met dit bestemmingsplan een uniforme regeling voor alle karakteristieke panden en objecten binnen de gemeente.

Wanneer en waar kunt u het plan inzien?

Het ontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken liggen van 21 december 2023 t/m 31 januari 2024 gedurende zes weken voor eenieder ter inzage. Het plan vindt u op de website van Ruimtelijkeplannen.nl