Verstrekkingsbeperking persoonsgegevens

De basisregistratie personen (BRP) bevat de persoonsgegevens van alle inwoners van de gemeente. Het correct bijhouden van deze registratie is een taak van de gemeente en heeft tot doel andere organisaties te voorzien van de persoonsgegevens die zij nodig hebben voor de uitvoering van hun taak.

Voor bepaalde instanties zoals kerken, advocaten en woningstichtingen kunt u een verstrekkingsbeperking aanvragen. Verstrekkingsbeperking betekent “geheimhouding” van uw persoonsgegevens, zodat deze niet worden verstrekt.

De gemeente verstrekt nooit persoonsgegevens aan commerciële instellingen en particulieren.

Wat moet u doen voor een verstrekkingsbeperking?

Wilt u niet dat uw gegevens bij de gemeente op te vragen zijn? Dan kunt u een verzoek indienen via het digitale loket via onderstaande button. 

Verzoek geheimhouding persoonsgegevens aanvragen of opheffen via online.kaagenbraassem.nl U logt in met DigiD.

Het aanvragen van de verstrekkingsbeperking is gratis. De gemeente Kaag en Braassem verwerkt de verstrekkingsbeperking binnen vier weken. Uw verzoek tot verstrekkingsbeperking blijft geldig totdat u zelf bij de gemeente vraagt om intrekking.

Wilt u weten welke overheidsorganen wettelijk recht hebber op uw persoonsgegevens, kijk dan op de website van wie krijgt mijn gegevens