Vijf bewonersavonden over Lokale Energie Strategie (LES)

De komende maanden nodigt de gemeente opnieuw inwoners uit om mee te komen praten en denken over de Lokale Energie Strategie. De gemeente organiseert vijf bewonersavonden om in gesprek te gaan over anders omgaan met energie en hoe we dat in Kaag en Braassem gaan doen. Dit is een vervolg op de startbijeenkomst in Roelofarendsveen in juli van dit jaar. Donderdag 5 oktober vindt de eerste van vijf avonden plaats in Hoogmade.

Lokale Energie Strategie = LES

In de klimaatwet staat dat we uitstoot van broeikasgassen moeten verminderen. De belangrijkste stap hierin is het stoppen met het verbruik van schadelijke fossiele brandstoffen als kolen en gas. Kaag en Braassem wil daarom minder energie verbruiken en overstappen op energie uit duurzame bronnen als zon en wind. In de Lokale Energie Strategie komt te staan hoe we dat gaan doen. Hierover gaan we met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties in gesprek.

Samen op zoek naar kansen en mogelijkheden

Iedere bewonersavond is een zogenaamd werk-atelier waar inwoners, deskundigen en gemeente met elkaar interactief in gesprek gaan. Er wordt gepraat, gediscussieerd en nagedacht. Dit gebeurt onder leiding van adviesbureau Over Morgen. Samen gaan we op zoek naar kansen en mogelijkheden in de gemeente om energie te besparen en duurzaam op te wekken. Na afloop is er ruimte voor persoonlijke vragen. Per avond kunnen maximaal 30 inwoners deelnemen.

Bewonersavonden in vijf dorpen

Om te zorgen dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen, organiseren we in oktober en november verschillende bewonersavonden verspreid over Kaag en Braassem. We hebben gekozen voor vijf dorpen verspreid over onze gemeente, zodat er altijd een informatieavond bij u in de buurt is. U bent uiteraard op alle avonden welkom. Kies vooral de avond die u het beste uitkomt qua locatie en datum.

  • 5 oktober vanaf 19:30 uur in Hoogmade
  • 19 oktober vanaf 19:30 uur in Rijpwetering
  • 2 november vanaf 19:30 uur in Oude Wetering
  • 16 november vanaf 20:00 uur in Rijnsaterwoude
  • 30 november vanaf 19:30 uur in Woubrugge

Inwoners kunnen zich aanmelden via www.energievoorkaagenbraassem.nl