Volgende stap aanpak bodemdaling in drie polders

Melkveehouders in de Vlietpolder, Blauwe Polder en Waterloospolder gaan samen met de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap van Rijnland, gemeente Kaag en Braassem, coöperatie De Groene Klaver en LTO Noord een plan maken om bodemdaling tegen te gaan. Daarnaast kijken zij ook naar mogelijkheden om hun bedrijfsvoering te verduurzamen. Vertegenwoordigers van deze partijen hebben hiervoor een intentieovereenkomst getekend tijdens een bijeenkomst op 1 december.

Het afgelopen jaar heeft Rijnland samen met ongeveer twintig boeren uit deze polders al een eerste verkenning uitgevoerd naar mogelijke maatregelen. Dat bleek positief, vandaar dat zij de plannen nu verder willen uitwerken. Dit moet uiteindelijk leiden tot concrete afspraken over maatregelen die kunnen worden uitgevoerd, zoals de aanleg van waterinfiltratiesystemen.

Waterinfiltratiesystemen

Deze polders in Kaag en Braassem bestaan grotendeels uit veen. Bij droogte of door bemaling klinkt het veen in, waarbij onder meer CO2 vrijkomt. In het Klimaatakkoord is afgesproken deze uitstoot uit het veen fors te verminderen. Een van de maatregelen hiervoor is de aanleg van waterinfiltratiesystemen. In droge periodes houden zij de veengrond nat waardoor minder CO2 vrijkomt. In extreem natte periodes kunnen zij het water ook afvoeren.

Geld voor maatregelen

Vorig jaar stelde het Rijk 22 miljoen euro beschikbaar aan de provincie Zuid-Holland voor maatregelen om de CO2-uitstoot uit veenbodems al op korte termijn te verminderen. Maatregelen in deze polders kunnen hiermee worden gefinancierd. Het verminderen van CO2-uitstoot uit veenbodems maakt ook onderdeel uit van de plannen die afgelopen vrijdag door het Rijk bekend gemaakt zijn.

Yvonne Peters over deze volgende stap: "Wij zijn als gemeente trots op ons landelijk gebied, een typisch Hollands beeld met koeien in de wei, oneindig veel sloten met kikkers, vissen en vogels, het wijde uitzicht met her en der boerderijen en dorpjes. Een open ruimte waar je kunt genieten en ontspannen. Wij waarderen de ondernemers die hier met passie in en aan werken. Daarom vinden wij het belangrijk dat de problemen die hier spelen op het gebied van water, bodem en landgebruik, met de agrariërs, gezamenlijk, worden opgepakt. Door in gesprek te gaan met de boeren in de polders en te kiezen voor een persoonlijke benadering, wordt de kans op een succesvolle aanpak groter."

Onderteking intentieovereenkomst Kaag en Braassem

Fotobijschrift

Theo van Leeuwen van coöperatie De Groene Klaver, Henno van Dokkum Hoogheemraadschap van Rijnland, wethouder Yvonne Peters van de gemeente Kaag en Braassem, Aad Straathof van LTO Noord en gedeputeerde Meindert Stolk willen samen met de boeren in de drie polders een volgende stap zetten om bodemdaling aan te pakken.