Voormalig school- en kerkgebouw getransformeerd tot 17 zorgwoningen in Leimuiden

Een voormalig school- en kerkgebouw in Leimuiden wordt omgebouwd tot 17 moderne zorgwoningen. Dit project is een samenwerking tussen zorgpartij Herbergier en Woondiensten Aarwoude.

17 woningen met 24/7 zorg 

Het initiatief is gericht op het bieden van hoogwaardige zorg aan dementerenden, met Herbergier als huurder van het complex. Het resultaat zal bestaan uit 17 zorgwoningen, waar 24/7 zorg wordt verleend aan de bewoners door Herbergier. Naast deze woningen komt er ook een beheerderswoning en collectieve ruimten. Het streven is om een warm en liefdevol thuis te creëren die aansluit op de specifieke behoeften van de doelgroep. Woondiensten Aarwoude  is de eigenaar van het complex. 

Wethouder Yvonne Peters is verheugd met de samenwerking tussen zorgpartij Herbergier en Woondiensten Aarwoude: “Goed nieuws voor Leimuiden dat nu een prachtige woon-zorg voorziening wordt gerealiseerd. Zo kunnen ook mensen met dementie op een volwaardige manier oud worden in hun eigen omgeving.”  De gemeente heeft in een eerder stadium, samen met de initiatiefnemers, een intensief ruimtelijk traject bewandeld om het bouwplan mogelijk te maken.

De verwachting is dat het project in de komende maanden van start zal gaan, met als einddoel een eigentijds en toegewijd zorgcomplex dat een waardevolle bijdrage levert aan de zorgvoorzieningen in Leimuiden. 

Foto Herbergier