Wijziging aanbiedtijden afval tijdens zomerperiode

De afgelopen jaren is gebleken dat in de zomerperiode steeds vaker hogere temperaturen voorkomen. Om medewerkers van Cyclus in staat te stellen om vroeger te beginnen en eerder, voor de piek in de hitte, klaar te zijn met de inzameling, wijzigt Cyclus van maandag 11 juli tot en met vrijdag 30 september 2022 de aanbiedtijden.

Bij een temperatuur van 27 graden of hoger wordt bij Cyclus het hitteprotocol in gang gezet. Dit houdt in dat de afvalinzameling bij een temperatuur van 27 graden of hoger eerder kan starten, namelijk rond 07.00 uur in plaats van 08.00 uur.

Om dit mogelijk te maken vraagt Cyclus alle inwoners van de Cyclus regio van maandag 11 juli tot en met vrijdag 30 september 2022 hun minicontainer en PMD-zakken uiterlijk om 06.30 uur op de inzameldag aan te bieden. Bied deze niet de avond van tevoren aan, om overlast bij medebewoners te voorkomen. Bekijk ook de aanbiedregels in de digitale afvalkalender via www.cyclusnv.nl/afvalkalender of download de Cyclus afval-app.

De aangepaste aanbiedtijden hebben betrekking op de afvalstromen rest, PMD, GFT+E en oud papier dat in minicontainers of PMD-zakken wordt aangeboden.

Voorspelbaarheid

Warme temperaturen en code oranje of rood kunnen in sommige gevallen pas 12 tot 24 uur van te voren voorspeld worden. Om de inzameling voorspoedig te laten verlopen, waarbij er zo min mogelijk nagereden hoeft te worden, vraagt Cyclus alle inwoners gedurende de zomerperiode rekening te houden met de aangepaste aanbiedtijden. Zo houdt Cyclus de inzameling op hete dagen werkbaar voor de medewerkers.

Nieuw initiatief

De aanpassing van de aanbiedtijden in de zomerperiode is een nieuw initiatief van Cyclus en wordt de komende jaren verder doorgevoerd in de gehele zomerperiode van begin juni tot en met eind september. Cyclus creëert hiermee betere arbeidsomstandigheden voor haar medewerkers.

Meer informatie

Heeft u vragen over de afvalinzameling of de aanbiedtijden? Kijk dan in de Cyclus afval-app of neem contact op met de Klantenservice van Cyclus. Dit kan per e-mail via info@cyclusnv.nl of telefonisch via 0182-547500 (op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur).