Omgevingsvisie

In de omgevingsvisie leggen we vast hoe we als gemeente willen ontwikkelen.

De samenleving verandert. We zien vergrijzing, grotere culturele diversiteit, een veranderende arbeidsmarkt, een groter verschil in gezondheid en persoonlijke voorkeuren, specifieke zorg, nieuwe woonvormen, een veranderend klimaat. We zien een gemeente die meer taken en verantwoordelijkheden krijgt, die vaker regionaal samenwerkt. We zien gemeenschappen en dorpen initiatief nemen: energiecoöperaties die worden opgericht, sportverenigingen die meer dan sportclub zijn.

Deze veranderende samenleving is terug te zien in onze omgevingsvisie. In deze brede visie verbinden we de fysieke leefomgeving en het sociale domein aan elkaar. En vanuit deze visie geven we, waar het kan, zoveel mogelijk de regie aan onze inwoners en professionals. In Kaag en Braassem zijn we daar al eerder mee aan de slag gegaan, bijvoorbeeld met de Maatschappelijke agenda (MAG). Met de omgevingsvisie borgen we wat goed gaat en zetten we in op verdere vernieuwing en ontwikkeling waar dit nodig is.

Waar kunt u de Omgevingsvisie Kaag en Braassem vinden?

De Omgevingsvisie is op www.ruimtelijkeplannen.nl met IMRO-nummer NL.IMRO.1884.OMGEVINGSVISIEKB-VAS1 in te zien. Deze Omgevingsvisie staat ook als bijlage bij de bekendmaking op Overheid.nl.  Voor de omgevingsvisie is een aparte website gemaakt: omgevingsvisie Kaag en Braassem (in de browsers van Google Chrome en Firefox. Internet Explorer werkt minder goed).

Doorlopend proces van participatie

De eerste Omgevingsvisie is in samenwerking met inwoners, belangorganisaties en strategische partners ontwikkeld. In diverse werkvormen is input opgehaald en verwerkt, om er samen een mooi en helder stuk van te maken. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de Omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. U kunt zich bijvoorbeeld altijd nog aanmelden voor het inwonerspanel ‘Kaag en Braassem spreekt.’