Denk, praat en besluit mee

Samen een visie maken over wat we belangrijk vinden voor de toekomst.

De Omgevingsvisie maken we samen met inwoners, belangenorganisaties en strategische partners. Dat doen we in diverse werkvormen: publieke bijeenkomsten voor geïnteresseerde bewoners en partijen en gemeenteraad alsook bijeenkomsten met strategische partners en belangenorganisaties. De participatie beperkt zich niet alleen tot het opstellen van de Omgevingsvisie, maar is een doorlopend proces. Steeds opnieuw zal gekeken worden wat de rol van de gemeente en de inwoners is en waar de regie ligt. Want uiteindelijk ligt de sleutel in het samen werken naar doelen en oplossingen.

Inwonerspanel

Gesprekken en peilingen in het panel hebben plaats gevonden via het inwonerspanel. U kunt zich nog steeds aanmelden voor het inwonerspanel. Door deel te nemen aan het inwonerspanel krijgt u de mogelijkheid om online uw mening te geven en invloed uit te oefenen. U ontvangt maximaal 5 vragenlijsten per jaar over allerlei onderwerpen die spelen in uw leefomgeving. De resultaten van de enquete ontvangt u vervolgens per e-mail. U kunt zich aanmelden voor ons inwonerspanel via www.kaagenbraassemspreekt.nl