Hoogmade | Hoogmadese Wetering Woningbouw

De Hoogmadese Wetering is opgenomen in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. De locatie biedt ruimte voor ongeveer 40 woningen. Door nieuwe planvorming van de provincie Zuid-Holland dreigde het perceel van Hoogmadese Wetering letterlijk van de kaart te vallen voor ontwikkeling van woningbouw. Het gebied leek niet meer passen binnen de ‘rode contouren’ ; dit zijn locaties waar bebouwing mogelijk is. De Provincie heeft dit vastgelegd in de Nota ruimte en mobiliteit. Dankzij de vele reacties van inwoners uit Hoogmade, de dorpsraad en de gemeente is de locatie in beeld gebleven voor toekomstige woningbouwontwikkeling. De gemeente heeft zich er ook hard voor gemaakt dat het perceel carte blanche krijgt in de regionale woningbouwplanning van Holland Rijnland. Er is gezamenlijk gewerkt aan een programma voor de grond dat zoveel mogelijk aansluit bij de wensen van het dorp.

Ontwikkeling

In het verlengde van de Theo Bosmanlaan en de Graaf Willem II ligt een weiland waar een particulier het initiatief heeft genomen om woningen te ontwikkelen. Na enige tijd is het bestemmingsplan onherroepelijk en is de weg vrij voor het ontwikkelen van de woningen. Het plan voorziet in 40 woningen waarvan 12 sociale koopwoningen. De verkoop van de woning is gestart onder de naam Weidse Wetering Hoogmade.

Tijdelijke bouwweg

Er is een tijdelijke bouwweg door het weiland achter de Graaf Willem II laan. Om schade aan de wegen te voorkomen zijn de wegen vooraf gecontroleerd en ingemeten. De bouwweg blijft liggen tot dat alle woningen wind en waterdicht zijn. Dit zijn afspraken tussen de gemeente, de ontwikkelaar en de dorpsraad.

Planning

De bouw van de woningen is gestart. De verwachte oplevering is zomer 2022.