Leimuiden | Dorpshart

Werkgroep Masterplan Dorpshart Leimuiden bestaat uit inwoners en ondernemers die zich inzetten voor een nieuw centrumgebied in Leimuiden. De werkgroep heeft Smit’s bouwbedrijf BV uit Beverwijk aangetrokken als ontwikkelaar voor totstandkoming van een nieuw dorpshart.

Dorpshaven, wonen en recreatie Leimuiden

In dit ambitieuze plan is ruimte voor een dorpshaven met wonen en recreatie. Er komen 19 eengezinswoningen, 8 sociale appartementen en commerciële voorzieningen. Naar verwachting kunnen de eerste woningen en de haven begin 2022 opgeleverd worden.

Werkzaamheden Grietpolderweg

Voor de aanleg van een brug is de Grietpolderweg afgesloten. Deze brug voert het verkeer straks over de haveningang van het Dorpshart Leimuiden. Wanneer de weg weer opengesteld kan worden, is afhankelijk van de aanvang van de werkzaamheden door de ontwikkelaar.

Omleiding autoverkeer

Tijdens de afsluiting wordt een omleidingsroute ingesteld van de Grietpolderweg naar de N207 via de Beukenlaan – Kerklaan – Kloofpad en Tuinderij.
Het Noordeinde blijft van en naar de Dr. Stapenseastraat bereikbaar.

Langzaam verkeer

Langzaam verkeer kan gebruik maken van de verbinding die is gemaakt van de Grietpolderweg naar het Noordeinde.

Openbaar vervoer

Voor de route van Lijn 56 is in het dorp geen geschikte alternatieve route te realiseren. Dit betekent dat in de periode dat de wegafsluiting geldt, er geen lijnbus door het dorp kan rijden. De reizigers kunnen gebruik maken van de halte aan de N207.

Nood- en hulpdiensten

Met de nood- en hulpdiensten is afgesproken dat zij eveneens gebruik maken van de omleidingsroute. De hulpdiensten kunnen iedereen nog steeds bereiken binnen de daarvoor gestelde aanrijtijden.
Alleen voor het bereiken van Rietlanden, Verlaat en De Buier, zal men gebruik maken van de route Dr. Stapenseastraat – Nokweg - Verlaat. 

Wanneer u vragen, opmerkingen of klachten heeft, kunt u deze op de volgende manieren doorgeven:

Meer informatie