Leimuiden | Leimuiden-West Woningbouw

In Leimuiden (West) wordt gewerkt aan een toekomstbestendig sportcomplex, de sanering van de voormalige vuilstort en de bouw van 104 woningen. Voor dit project werken projectontwikkelaar Vibu, tennisvereniging Leimuiden, voetbalvereniging Kickers ’69 samen met de gemeente Kaag en Braassem.

Het project

Voetbalvereniging Kickers ‘69 heeft in 2013 aangegeven graag een kunstgrasveld te willen. Tennisvereniging Leimuiden kampt al geruime tijd met een tekort aan banen en deugdelijke faciliteiten voor hun leden. Vibu Projectontwikkeling wil graag woningbouwontwikkeling op de voormalige vuilstort realiseren. De partijen hebben, op initiatief van de gemeente Kaag en Braassem, een integraal plan opgesteld voor Leimuiden-West. Het 3e veld van Kickers ’69 en de voormalige vuilstort langs de Ringvaart worden ontwikkeld tot woningbouwlocatie. De ontsluiting van de woningbouwlocaties gaat langs de volkstuinen in het verlengde van de Leeuwerik.

In totaal worden 104 woningen gerealiseerd. Hierdoor kan geld worden gegenereerd om op het complex van Kickers ’69 een kunstgrasveld te financieren. De tennisvereniging krijgt meer ruimte voor de realisatie van een extra baan en een minibaan voor de jeugd. Participatie en samenwerking zijn twee belangrijke facetten van dit project. Naast de samenwerking tussen de verschillende betrokken partijen, zijn er informatieavonden geweest en zijn de plannen besproken met de dorpsraad Leimuiden.

Rol van de gemeente

Het zijn voornamelijk de drie partijen die invulling geven aan de plannen, de gemeente faciliteert (regie, advies, ruimtelijke ordening). Belangrijk voor de gemeente is dat het uiteindelijke plan een integraal plan is dat het maatschappelijke belang dient.