Leimuiden | Willem van der Veldenweg en omgeving Wegreconstructies

De gemeente Kaag en Braassem is aan de slag met twee grote wegreconstructies in Leimuiden en Rijnsaterwoude: de Willem van der Veldenweg in Leimuiden en de Herenweg in Rijnsaterwoude. Deze wegvakken worden gelijktijdig uitgewerkt. In 2017 hebben we tijdens een aantal bijeenkomst met inwoners gekeken naar wat belangrijk is in de nieuwe situatie. Op basis daarvan is een aantal varianten uitgewerkt voor de uitvoering.

Basis uitgangspunten 30km/h inrichting

Een standaard 30km/h inrichting bestaat uit een wegdek, uitgevoerd in klinkers en met drempels om de snelheid van weggebruikers te verminderen. Drempels brengen echter veel trillingen met zich mee. Klankbordgroep en bewoners hebben aangegeven dat dit onwenselijk is. Om die reden hebben wij geen drempels en geen klinkers in het ontwerp opgenomen. Wel nemen wij een snelheidsremmende maatregel, zoals in de bestaande situatie, in het deel buiten de bebouwde kom.

Wat gaan we doen?

Het project bestaat voor Leimuiden uit het trajectdeel vanaf de kruising Vriezenweg/Heiligegeestlaan tot aan de Tolbrug Leimuiden. De gemeente vernieuwt de rijbaan, het groen en de openbare verlichting. Wij werken samen met het hoogheemraadschap van Rijnland en Liander. Wij gaan deze werkzaamheden in combinatie uit laten voeren door een aannemer. Dit betreft voor Rijnland de dijk verbeteren en voor Liander de midden- en laagspanning vernieuwen. Hiervoor heeft ons college op 8 december 2020 het inrichtingsontwerp vastgesteld. Wij hebben Dura Vermeer Infra Regionale projecten B.V. uit Rotterdam opdracht gegeven om deze werkzaamheden uit te voeren. De aannemer zorgt voor communicatie over de planning, fasering, wegafsluitingen en omleidingsroutes. Wij realiseren ons dat u als inwoner en ondernemer hinder van de werkzaamheden gaat ondervinden. Dura Vermeer Infra Regionale projecten B.V. is mede geselecteerd omdat zij veel aandacht hebben voor omgevingsmanagent, inperken van risico’s, bereikbaarheid en communicatie met de omgeving. Over de bereikbaarheid van de percelen binnen het werkgebied gaat de aannemer bij elke eigenaar langs. Met de provincie Zuid-Holland is voor land- en tuinbouw- bedrijven (lokaal en doorgaand verkeer) de mogelijkheid om een ontheffing aan te vragen om over de N207 het werk te passeren.

Planning 

Wij starten op dinsdag 10 januari 2022 met het aanleggen van het kabeltracé voor de midden- en laagspanningskabel. Wij starten ter hoogte van de Heiligegeestlaan en werken richting Leimuiden. De Willem van de Veldenweg blijft begaanbaar voor alle weggebruikers. Aansluitend aan de bovenstaande werkzaamheden, wordt eind januari 2022 op de Vriezenweg vanaf huisnummer 32 tot en met de kruising met de Willem van der Veldenweg, de onderlaag en tussenlaag van het asfalt verwijderd en opnieuw aangebracht. Hierdoor wordt dit gedeelte van de Vriezenweg volledig gestremd en dient u via de Willem van der Veldenweg en de N207 te rijden. In deze periode wordt ook het tijdelijk fietspad, parallel aan de N207, aangelegd. Naar verwachting zijn begin februari 2022 de werkzaamheden afgerond en wordt de Vriezenweg opengesteld. 

Vanaf 3 februari 2022 wordt de Willem van de Veldenweg voor het doorgaand verkeer volledig gestremd en fysiek afgesloten door middel van een slagboomsysteem. Gedurende de werkzaamheden blijft de Willem van der Veldenweg alleen voor (direct) aanwonenden en bedrijven bereikbaar. Het fietsverkeer wordt omgeleid over het “tijdelijk fietspad parallel aan de N207”. Het overige (doorgaand) verkeer wordt via de omleidingsroute Vriezenweg - N207 omgeleid. Naar verwachting is de Willem van der Veldenweg eind 2022 weer geopend. 

De planning is onder voorbehoud van (weers-)omstandigheden.

Op de hoogte blijven

De gemeente Kaag en Braassem maakt gebruik van de BouwApp. Gebruikers kunnen met de BouwApp aankondigingen en updates ontvangen van projecten in de buurt en contact opnemen met de omgevingsmanager van het betreffende bouwproject. De BouwApp is te downloaden in de App Store (iOS/Apple) en Google Play Store (Android).

Werkzaamheden Oasen

De kruising Heiligegeestlaan - Vriezenweg wordt vernieuwd in de reconstructie van de Willem van der Veldenweg. De waterleiding van Oasen loopt daar ook. Om latere werkzaamheden aan de waterleiding en de extra overlast daarvan te voorkomen, wordt de waterleiding gelijk met de werkzaamheden aan de kruising vervangen. Planning: Medio 2021 is deel Vriezenweg vervangen, overige deel wordt in 2022 vervangen.