Oude Wetering | Herontwikkeling supermarkt met appartementen

Aan de Meerkreuk 4 in Oude Wetering is supermarkt Dirk van den Broek met slijterij en drogist gevestigd. Voor deze winkels zijn plannen om de winkel te vergroten en 50 appartementen te realiseren, met een parkeergarage onder het gebouw.

Planvorming

De beoogde ontwikkeling is passend binnen het beleid, onder voorbehoud van een aantal voorwaarden waaronder met betrekking tot de infrastructuur en parkeren. Ook moet initiatiefnemer aantonen dat er geen onevenredige schaduwwerking zal optreden.

Bestemmingsplan wijziging

Meerkreuk 4 maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan Oude Wetering. Het beoogde initiatief past niet in het bestemmingsplan en hiervoor zal het bestemmingsplan moeten worden gewijzigd. De bestemmingsplanprocedure moet nog opgestart worden. De gemeente maakt afspraken met ontwikkelaar en legt dit vast in een anterieure overeenkomst.

Woningbouw en verkeersafwikkeling

Door het toevoegen van woningbouw en de realisatie van een nieuwe winkelfunctie zal de ontwikkelaar een parkeer- en verkeerstudie gaan uitwerken.

Planning

De schetsplannen worden nog uitgewerkt naar een voorlopig ontwerp. De ontwikkelaar zorgt in samenspraak met de gemeente voor informatievoorzieningen en eventuele participatie. Omwonenden worden hier op een later moment door de ontwikkelaar over geïnformeerd. Betreffende informatie wordt dan ook gepubliceerd op de website van de ontwikkelaar www.brookland.nl.