Oude Wetering | Woningbouw Woelige Baren

Aan de Meerkreuk in Oude Wetering ligt een braakliggend terrein. Hiervoor stond er een kerk en een horecagelegenheid. Aan de noordzijde wordt het terrein begrensd door de Meerkreuk en de Europaweg, aan de oostzijde door de bestaande wetering en aan de zuidzijde door woningen.

Woningbouw en infrastructuur

Het voornemen is om hier 49 woningen te realiseren. De ontwikkeling zal bestaan uit 11 vrijstaande woningen, 2 twee-onder-een-kap woningen, 14 rijwoningen en 22 appartementen. De ontwikkeling dient te voorzien in 30% sociale woningbouw. Voor het totale plangebied geldt dat in totaal minimaal 93 parkeerplaatsen gerealiseerd moeten worden. Een definitief inrichtingsplan is nog niet voorgelegd aan de gemeente.

Voorbelasting

Het toekomstige bouwterrein wordt nu voor belast. Door middel van voorbelasting wil men bereiken dat de grond voldoende draagkracht krijgt om verzakkingen en zetting in de toekomst zo gering mogelijk te maken.