Gemeente stopt met project huisvesting bijzondere doelgroepen op locatie Rijnsaterwoude

De gemeente Kaag en Braassem heeft op 9 maart besloten om het project ‘Huisvesting van bijzondere doelgroepen’ op de voorkeurslocatie in Rijnsaterwoude stop te zetten. Het college neemt daarmee verantwoordelijkheid voor de gebeurtenissen van de afgelopen dagen, waarin een vertrouwelijk intern stuk onbedoeld door de gemeente in de openbaarheid gebracht is. Dat heeft geleid tot veel artikelen in de media. Het draagvlak voor het realiseren van deze huisvesting aan de Kalmoeslaan is hiermee bij de inwoners van Rijnsaterwoude en bij andere inwoners en partners aanzienlijk afgenomen.

Nieuw proces de enige juiste keuze

Het onbedoeld openbaar maken van het plan en het beeld dat daardoor in de media geschetst is, doet geen recht aan de manier waarop we als gemeente samen mét onze inwoners projecten willen realiseren. Dat willen we doen op basis van openheid en vertrouwen. Nu een vertrouwelijk intern stuk enige tijd openbaar gepubliceerd geweest is, is bij de inwoners van Rijnsaterwoude en bij andere inwoners van onze gemeente twijfel ontstaan over de transparantie in ons beleid. De enige keuze die we als gemeentebestuur daarom kunnen maken is nu stoppen met dit proces en een nieuw proces starten dat recht doet aan onze werkwijze.

De gemeente ziet hiermee ook af van de grondaankoop in Rijnsaterwoude.

Nieuwe start

De opgave voor huisvesting van bijzondere doelgroepen blijft. Dat betekent dat de gemeente met inwoners op een transparante en open wijze aan de slag gaat om het toetsingskader te bepalen en vervolgens mogelijke locaties te onderzoeken. Het plan om te komen tot nieuwe locaties wordt de komende periode ontwikkeld en door de raad vastgesteld. Vervolgens start het participatietraject.

Dit project wordt bestuurlijk begeleid door wethouder Petra van der Wereld vanuit de portefeuille maatschappelijke zorg, wethouder Floris Schoonderwoerd vanuit de portefeuille wonen en wethouder Inge van der Meer vanuit Ruimtelijke Ordening.

Als meer bekend is over de planning en voortgang van deze nieuwe start informeren wij u daarover.