Rijnsaterwoude | IKC en appartementen

Op 13 oktober 2020 heeft het college van Kaag en Braassem definitief de opdracht gegund om in het voormalige gemeentehuis in Rijnsaterwoude een Integraal Kindcentrum (IKC) te realiseren, met huurwoningen en een aantal vrij te ontwikkelen appartementen. De definitieve gunning is gegeven aan Bolton Bouw b.v. uit Woerden. De planning is om eind 2021 het IKC en de appartementen op te leveren.

De benedenverdieping van het voormalige gemeentehuis wordt omgetoverd in een IKC, waarin basisschool de Kinderarcke en kinderopvang Snoopy zich gaan vestigen. De bovenverdieping dient voor zeven sociale huurappartementen van Woondiensten Aarwoude en 8 vrijesector appartementen. Het was de wens van inwoners in het dorpslab van Rijnsaterwoude om het voormalige gemeentehuis een maatschappelijke functie te geven.Het streven is om de woningen op 1 maart 2022 op te leveren. Rond die datum opent ook het Integraal Kind Centrum haar deuren. Ook komt er achter het gebouw een natuurtuin, een zo genoemde Tiny Forest. Volgens planning .wordt er in maart 2022 gestart met de aanleg van de Tiny Forest. Naast meer groen heeft dit ook een educatieve functie, een mooi combinatie met een IKC.