Roelofarendsveen | Bloemenbuurt

De gemeente Kaag en Braassem werkt aan de reconstructie van de Bloemenbuurt, in de straten Fresiastraat, Anemonenstraat, Gerberastraat en Rozenhof te Roelofarendsveen. Omwonenden zijn met een bewonersbrief op de hoogte gesteld en konden (online) meedenken over de nieuwe inrichting van de buurt.  

Wat gaan we doen?

Het aanwezige riool in de Fresiastraat, Anemonenstraat, Rozenhof en Gerberastraat is verouderd en moet worden vervangen. Het riool bestaat nu uit één buis waarmee zowel vuilwater (van badkamer en keuken) als regenwater wordt afgevoerd. Dat gaan we veranderen. Het nieuwe riool bestaat uit twee buizen, één voor vuilwater en één voor hemelwater, ofwel een gescheiden rioolstelsel. De dakgoten en straatkolken worden aangesloten op het hemelwaterriool. Het doel van gescheiden rioleringsstelsel is om het regenwater direct naar open water af te voeren, wat zorgt voor een meer klimaatbestendig rioolsysteem. We voorkomen dat bij de waterzuivering schoon water moet worden gezuiverd, en de capaciteit van het rioolstelsel wordt groter, dus minder water op straat bij buien.

Werkzaamheden

Om het riool te vervangen, worden de rijbaan en stoep opgebroken en het bestaande riool verwijderd. Vervolgens wordt de nieuwe riolering op diepte onder de rijbaan aangebracht en worden de dakgoten, straatkolken en woningen op het nieuwe riool aangesloten. Als de gegraven sleuf is aangevuld met zand, wordt de nieuw bestrating aangebracht. Het asfalt wordt vervangen door een mooie klinkerbestrating en het groen wordt indien nodig ook vervangen in de wijk. De nieuwe indeling van de straten is met uw opmerkingen en verbeteringen tot stand gekomen.

Klik op het ontwerp voor een grotere afbeelding. De beschrijving vindt u onder de afbeelding.

Bloemenbuurt ontwerp

Ontwerp beschrijving

Riolering

In de Bloemenbuurt vervangen we de riolering. Daarnaast gaan we de openbare ruimte opnieuw inrichten. Het riool wordt vervangen door een gescheiden stelsel. Dat betekent dat er straks twee buizen komen in plaats van één. Het regenwater wordt dan apart afgevoerd. Daardoor komt er bij hoosbuien minder water op straat.

De straat

  • In het ontwerp zijn uw opmerkingen zo veel mogelijk verwerkt. Zo worden de voortuinen na de rioolwerkzaamheden niet hersteld door de stratenmakers, maar door een gespecialiseerd groenbedrijf.
  • Op basis van uw inbreng gaan we de parkeervakken langs de Anemonenstraat verbreden en voegen we 2 extra parkeervakken toe. In het verlengde van de Anemonenstraat worden drie parkeervakken toegevoegd.
  • Voor de verkeersveiligheid in de Gerberastraat wordt in de bocht vanuit de Korte Goog de eerste 2 meter bosjes verwijderd, om het overzicht vanaf de weg naar het bruggetje te verbeteren.
  • Na deze bocht wordt de weg versmald en een verkeersdrempel toegevoegd om te hard rijden van autoverkeer te voorkomen.
  • Het asfalt in de Anemonenstraat, Fresiastraat en Geberastraat wordt uitgebroken, en vervangen door nieuwe straatstenen. Met de meer open verharding kan regenwater beter in de bodem dringen. Dat is beter voor het milieu. De parkeervakken krijgen een andere kleur straatsteen, voor een betere markering.
  • De trottoirs in de Rozenhof worden wat smaller, om meer ruimte te bieden aan de speelplek.
  • Er komen hier en daar enkele groenvakjes bij. Bestaande beplanting in de groenvakken gaan we vervangen door nieuwe beplanting.
  • In de Fresiastraat plaatsen we twee nieuwe bomen.
  • In de Korte Goog worden de plantvakken op verschillende plekken vergroot en voorzien van nieuw groen.
  • De speeltuin wordt opnieuw ingericht. Bewoners kunnen meedenken over de inrichting op basis van drie ontwerpen.

Planning

De uitvoering loopt van tweede helft 2021 tot en met medio 2022.