Woubrugge | Elzenlaan Extra Sociale Woningbouw

Als gevolg van oplopende wachtlijsten, heeft de gemeenteraad de wens om extra sociale woningen (ESW) toe te voegen in Kaag en Braassem. Eén van de aangewezen locaties die wordt aangemerkt als geschikt voor sociale woningbouw is de locatie Elzenlaan in Woubrugge (ook bekend als Van Egmondlocatie). Voor deze locatie is het TOP-traject (Traject Omgevingsparticipatie) doorlopen, waarna een bestemmingsplanprocedure is opgestart. De voorgenomen ontwikkeling betreft de realisatie door woondiensten Aarwoude van 20 grondgebonden sociale huurwoningen. De afgelopen maanden zijn gebruikt door gemeente, adviseurs en de woondienst om voorbereidingen uit te voeren.

Planning

De bouw is gestart in het voorjaar van 2021. In de komende periode maakt de gemeente plannen voor het inrichten van de openbare ruimte. Naar verwachting worden de woningen eind 2021 opgeleverd.