Woubrugge | Schoolstraat reconstructie

Een deel van de Schoolstraat in Woubrugge wordt gereconstrueerd omdat het riool moet worden vervangen. Het gaat om het stuk tussen de Comriekade en de Dokter Lothlaan. Gezien de beperkte ruimte in de Schoolstraat heeft het onze voorkeur om de bestaande weginrichting in de nieuwe situatie hetzelfde te houden, zoveel mogelijk gebruikmakend van het bestaande bestratingsmateriaal.

Werkzaamheden

 In de huidige situatie bestaat het riool in de Schoolstraat uit één stelsel met gemengd water (zowel vuil- als regenwater wordt hiermee afgevoerd). Dit water wordt geloosd in het vuilwaterriool in de Dokter Lothlaan, waar een gescheiden rioolstelsel ligt (een riool voor het vuilwater en een riool voor regenwater). Bij het vervangen van het riool in de Schoolstraat wordt het gemengde stelsel vervangen voor een gescheiden stelsel, waarbij de dakafvoer en de straatkolken worden aangesloten op het regenwaterstelsel.

Uw inbreng

De gemeente heeft de bewoners geinformeerd met een brief in plaats van met een bewonersbijeenkomst vanwege corona. In de brief heeft de gemeente de bewoners verschillende aandachtspunten punten opgenomen. Wilt u reageren op de aandachtspunten of heeft u andere vragen over het project? Neem dan contact op met de projectleider via telefoonnummer 071 332 72 72 of via e-mail info@kaagenbraassem.nl.    

Planning

De gemeente gaat in de eerste helft van 2022 de reconstructie van de Schoolstraat in Woubrugge uitvoeren.Om het riool te kunnen vervangen, moet de bestaande verharding opgebroken worden om het bestaande riool te kunnen verwijderen. Vervolgens worden de twee nieuwe stelsels aangebracht en de bestaande aansluitingen op de kolken en woningen aangesloten. Na het aansluiten van het riool, worden de sleuven weer aangevuld en wordt de verharding weer aangebracht.