Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Op maandag 25 juli 2022 organiseerden Alles is Gezondheid en Institute for Positive Health (iPH) in samenwerking met de gemeente Kaag en Braassem, Alliantie Positieve Gezondheid Zuid-Holland en Energiek Zoeterwoude een werkbezoek.

Vanuit het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport kwamen Marjolijn Sonnema (directeur-generaal Volksgezondheid), Anja Zantinge (beleidscoördinatie Publieke Gezondheid) en Tim Hoek (beleidsmedewerker Publieke Gezondheid) op bezoek. Dit was een mooie gelegenheid om te laten zien hoe we met de verschillende betrokken partijen samenwerken.
 
Tijdens het werkbezoek werd praktijkervaring gedeeld en de unieke samenwerking tussen de partners benoemd. Er was aandacht voor ieders rol, de projecten en activiteitenprogramma Alles is Gezondheid en iPH en de wijze waarop de samenwerkingspartners dit inzetten om de beweging naar een gezonder Nederland te versterken en versnellen. Bij dit bezoek was ook Machteld Huber, grondlegger van Positieve Gezondheid aanwezig. 
 

Positieve gezondheid in Kaag en Braassem

Het gesprek over positieve gezondheid zijn wij, met de verschillende samenwerkingspartners in onze gemeente, gestart in 2019. Denk dan aan huisartsen, praktijkondersteuners, apothekers, diëtisten, fysio, paramedici en welzijn. Steeds meer partners zijn daar de afgelopen jaren op aangesloten. Met elkaar zien wij het belang van anders kijken naar ziekte. Niet alleen omdat de druk op de zorg toeneemt, maar omdat wij geloven dat de klacht en de oorzaak van de klacht betrekking kunnen hebben op verschillende gebieden. Het positieve gezondheidsgesprek draagt bij aan het brede gesprek. Niet vanuit ziekte, maar vanuit het beeld hoe het in brede zin met iemand gaat. Vandaaruit wordt bekeken wat iemand nodig heeft en wat iemand zelf kan doen. 
In de 0 -100 preventie opdracht die in de gemeente Kaag en Braassem wordt uitgevoerd door de Driemaster komt Positieve Gezondheid, het langer in goede gezondheid mee kunnen doen en veerkracht, dan ook veelvuldig terug.
 

Waarom belangrijk?

Wij willen als gemeente dat inwoners zo lang mogelijk in goede gezondheid mee kunnen doen. Wij zetten daarom in op het vergroten van de veerkracht van inwoners. Zo wordt een andere manier van omgaan met tegenslagen beoogd: het kunnen kijken naar wat er wel is en wat je nog wel kan in plaats van kijken naar wat er niet is. 
Het is daarbij van belang om aandacht te hebben voor het ontwikkelen van ieders talenten en voor de eigen sterkte punten. We richten ons op de gezondheid van onze inwoners door het bevorderen van gezondheid gedrag en de drempel naar sporten, bewegen gezondheid eten te verlagen. Daarbij zetten we in op verbinden en ontmoeten bij verenigingen en buitenruimte. We geloven erin dat als mensen van betekenis kunnen zijn of onderdeel van een groep, eenzaamheid voorkomen kan worden en mensen zich beter voelen. 
 
Wethouder Gerben van Duin: “Deze ambities vragen tijd en inzet en zijn niet van de één op andere dag gerealiseerd. Door het draagvlak, de energie en inzet van onze partners worden hier wel stappen in gemaakt waar wij als gemeente heel erg trots op zijn.”
 

Gezondheid is breed

Hoe gezond iemand zich voelt heeft met veel verschillende dingen te maken. Uiteraard is het lichaam belangrijk, maar ook of iemand goed in zijn vel zit en tevreden is met zijn leven. Aan de hand van dat totaalplaatje kan iemand, eventueel met ondersteuning van de Driemaster, kijken wat hij zou willen verbeteren of veranderen. En of diegene dat zelf kan met zijn omgeving of hier ondersteuning bij nodig heeft. Deze methode heet Positieve Gezondheid. Meer weten? Kijk dan op: https://www.dedriemaster.nu/hulp-en-advies/mijn-gezondheid