Collectieve zorgverzekering voor minima aanvragen voor 15 december

Als u een laag inkomen en weinig tot geen eigen vermogen heeft, dan kunt u gebruik maken van de collectieve zorgverzekering die gemeente Kaag en Braassem samen met Zorg en Zekerheid aanbiedt.

Hoe werkt het?

U krijgt korting op de basisverzekering en de gemeente betaalt mee aan de premie. De verzekering vergoedt bepaalde zorgkosten voor 100% (tot een maximaal bedrag). U kunt daarbij denken aan vergoedingen voor brillen, fysiotherapie, tandartskosten en de eigen bijdrage Wmo. De zorgverzekeraar zal uw aanvraag goedkeuren ongeacht uw gezondheid, mits u geen premieschuld heeft bij uw huidige zorgverzekeraar. Een premieschuld kan een belemmering zijn om over te stappen naar de collectieve zorgverzekering van Zorg en Zekerheid. Informeer hierover bij uw huidige zorgverzekeraar. Bent u nog niet verzekerd bij Zorg en Zekerheid? Zeg dan uw huidige verzekering op vóór 1 januari 2019.

Pakketten

De collectieve zorgverzekering bestaat uit een basisverzekering en verschillende aanvullende verzekeringen. U kunt kiezen uit verschillende aanvullende verzekeringen: de AV-gemeente Standaard en de AV-gemeente Top. De AV-gemeente Top is gunstig als u hoge zorgkosten heeft, bijvoorbeeld door een chronische ziekte of handicap. Kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd. Informatie over de pakketten, de kosten en de bijdrage van de gemeente leest u op de website www.gezondverzekerd.nl . Op deze website kunt u ook de zorgverzekering vergelijken met uw huidige verzekering.

Voorwaarden

  • uw inkomen is niet hoger dan 130% van de voor u geldende bijstandsnorm
  • u heeft geen of weinig vermogen
  • u heeft geen betalingsachterstand of schulden bij uw oude zorgverzekeraar.

Aanvragen voor 15 december

Eén keer per jaar kunt u veranderen van zorgverzekeraar. U kunt tot 15 december een collectieve zorgverzekering voor het komende jaar aanvragen. Voor vragen over de collectieve zorgverzekering of over de hoogte van de inkomens- en vermogensgrens kunt u telefonisch contact opnemen met het Serviceplein via 14 0172,  optie 2 (u moet de naam van de gemeente inspreken, noem de gemeente Alphen aan den Rijn). Alle zaken op gebied van werk en inkomen in de gemeente Kaag en Braassem worden uitgevoerd door het Serviceplein van de gemeente Alphen aan den Rijn.