Gevolgen Coronavirus

Wereldwijd worden maatregelen genomen om verspreiding van het Corona (Covid-19) virus tegen te gaan. Met deze pagina houden wij u op de hoogte van de maatregelen en gevolgen.

Landelijke maatregelen in de aanpak van het coronavirus COVID-19

Alle actuele informatie over het coronavirus en geldende maatregelen, adviezen en regelingen vindt u op de website www.rijksoverheid.nl. Hier vindt u ook informatie over vaccinatie tegen het coronavirus.

Heeft u Klachten? Blijf thuis en laat u testen; kijk op www.GGD.nl voor het maken van een afspraak. .

Heeft u algemene vragen over het coronavirus? Dan kunt u ook bellen naar het landelijke informatienummer 0800-1351. Dit nummer is elke dag bereikbaar van 8.00 tot 20.00 uur.

Gevolgen voor de gemeentelijke dienstverlening

Als gemeente hebben we maatregelen genomen om de gezondheid van onze inwoners en medewerkers te waarborgen. We doen er alles aan om onze diensten en producten zo goed mogelijk te blijven verlenen:

  • Het Klant Contact Centrum (KCC) blijft open en is telefonisch bereikbaar. De publieksbalies aan het Westeinde 1 in Roelofarendsveen werken alleen op afspraak en zijn op werkdagen geopend tot 12:30 uur; op woensdagavond zijn de balies open van 18.30 tot 20.30 uur. Er is op woensdagavond vaak slechts één balie open. De doorlooptijd kan stagneren waardoor u soms iets langer moeten wachten in de wachtruimte. Ouderen en kwetsbaren adviseren wij daarom te kiezen voor een afspraak in de ochtenduren. De wachttijd aan de telefoon bij het KCC kan langer zijn. Heeft u een melding over de openbare ruimte? Bij voorkeur ontvangen wij uw melding openbare ruimte online.
  • Bij het omgevingsloket is het wel mogelijk om stukken in te zien, maar is er geen medewerker aanwezig om vragen aan te stellen; dat kan per mail of via het contactformulier. Wij vragen hiervoor uw begrip.
  • Het afvalbrengstation aan het Veenderveld is geopend volgens de gewone openingstijden. Bij het afvalbrengstation gelden huisregels, zodat we met elkaar zorgen voor een goede en veilige wijze van afval scheiden en brengen.
  • De gemeenteraad vergadert digitaal; u kunt de openbare raadsavonden digitaal volgen.

Hulp voor ondernemers

Het kabinet en de gemeente neemt verschillende maatregelen voor ondernemers die in de problemen dreigen te komen, te helpen. Zie hiervoor Gevolgen Corona voor ondernemers in Kaag en Braassem.

Subsidie steunfonds non-profit organisaties

Vrijwilligersorganisaties ervaren grote gevolgen van de Covid-maatregelen. Het rijk heeft daar verschillende financiële regelingen voor opgesteld waar deze organisaties gebruik van kunnen maken. In de praktijk blijkt dat sommige organisaties buiten deze regelingen vallen of dat de ondersteuning vanuit het rijk niet voldoende is. Daarom hebben wij extra geld beschikbaar gesteld om ondersteuning te bieden. De aanvraag termijn is inmiddels gesloten. De aanvragen worden op dit moment behandeld en de aanvragers worden na besluit geïnformeerd. Meer informatie vindt u in de Nadere regels Covid-19-steunpakket. Deze (tijdelijke) regeling wordt mogelijk verlengd.

Sport en bewegen

Informatie en de maatregelen wat betreft sport en bewegen vindt u bij Maatregelen Corona Sport.

Evenement organiseren en corona

Voorlopig moeten we er rekening mee houden dat het virus van invloed is bij het organiseren van evenementen. Naast de maatregelen die wij als gemeente hanteren bij evenementen, gelden ook de coronamaatregelen voor evenementen van Rijksoverheid.

Steunpunt voor coronazorgen

Als u zich zorgen maakt en met vragen zit over de gevolgen van de coronacrisis kunt u terecht bij Steunpunt Coronazorgen. Het Steunpunt Coronazorgen geeft betrouwbare informatie over mentale gezondheid tijdens de coronacrisis en verwijzingen naar goede hulp-, zorg- en dienstverleners.

Informatiepunt voor kwetsbare personen

In deze coronacrisis hebben (oudere) kwetsbare mensen het zwaar. Bij het Informatiepunt kunt u uw hulpvraag neerleggen. Neem gerust contact op met het Informatiepunt. Samen met u wordt er gekeken of ze een oplossing kunnen bieden. Bel voor informele vragen 071 331 79 67 (Bereikbaar maandag t/m vrijdag) of 088 254 23 55 (Kernteam) voor de reguliere vragen. U kunt uw vraag ook e-mailen naar info@dedriemaster.nu of info@kernteamkb.nl

Chatten met de wijkcoach

Tijdens werkdagen tussen 11.00 en 17.00 uur kunt u online chatten met een wijkcoach van Tom in de buurt. Zo kunt u gratis en anoniem uw vraag stellen, uw probleem voorleggen en hierover van gedachten wisselen. Tom in de buurt biedt ondersteuning voor inwoners met vragen, zorgen, ideeën of behoeften over zorg- en welzijn. Elke donderdag van 16.00 tot 18.00 uur is er jongerenspreekuur. U kunt al uw vragen stellen via de chatfunctie op de website www.tomindebuurt.nl.

Meer informatie

  • De meest recente informatie over het coronavirus en meest gestelde vragen vindt u op de website van de Rijksoverheid
  • Actuele informatie over het coronavirus COVID-19 vindt u op de website van het RIVM.
  • Uitleghulp Steffie legt op de website corona.steffie.nl informatie over het coronavirus op een eenvoudige manier uit. Deze website is speciaal bedoeld voor mensen met een verstandelijke beperking.
  • Information in English about the coronavirus COVID-19 is available on the website of RIVM.
  • Wilt u liever iemand telefonisch spreken? De Rijksoverheid heeft een speciaal nummer geopend waar u vragen kunt stellen over het coronavirus: 0800-1351.
  • De gemeente heeft voortdurend contact met de GGD Holland Midden en de Veiligheidsregio Hollands Midden .