Informatieavond Warmte uit de Braassem op 19 februari

We willen allemaal warme huizen en warm water. Maar fossiele brandstoffen zoals gas raken in een razendsnel tempo op. Hoe gaan we in de toekomst aan onze warmte komen?

Er is een techniek waarbij warmte uit water opgewekt kan worden. Deze techniek heet Thermische Energie uit Oppervlaktewater, oftewel TEO, en wordt op een aantal plekken in ons land al gebruikt. Op verzoek van Ons Warm Onthaal, een initiatiefgroep van inwoners uit Rijnsaterwoude, en in samenwerking met gemeente Kaag en Braassem, loopt er momenteel een onderzoek om te kijken of TEO ook in Kaag en Braassem toegepast kan worden.

De eerste resultaten van dit onderzoek zijn nu bekend. Ons Warm Onthaal presenteert samen met  onderzoekbureaus IF Technology en AT Osborne deze eerste resultaten op dinsdagavond 19 februari in Rijnsaterwoude. Daarnaast gaan zij in op vragen als ‘Wat is Thermische Energie uit Oppervlakte water en welke beslismomenten zijn er?’, ‘Wat betekent de aansluiting en toepassing van deze techniek per huishouden?’, en ‘Wat kan je zelf doen als eerste stap om je huis voor te bereiden en hoe kunnen we dat samen doen?’.

U bent van harte welkom om bij deze avond aanwezig te zijn en met elkaar van gedachten te wisselen over de uitkomsten!

Wanneer?

Dinsdag 19 februari 2019

Hoe laat?

Inloop vanaf 19:30 uur, programma begint om 20:00 uur

Waar?

Het Schoolhuis, Herenweg 22 in Rijnsaterwoude