Inloopbijeenkomst ontwerpbestemmingsplan Braassemerland 17 december

Op maandag 17 december 2018 van 16:00 uur tot 18:00 uur en van 19:00 uur tot 21:00 uur bent u van harte welkom op de inloopbijeenkomst over het ontwerpbestemmingsplan Braassemerland (Gemeentehuis Roelofarendsveen, Westeinde 1 in de trouwzaal).

Waarom een inloopbijeenkomst?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’ in Roelofarendsveen ligt van donderdag 29 november 2018 tot en met woensdag 9 januari 2019 ter inzage. Heeft u vragen over het ontwerpbestemmingsplan, vragen over het indienen van een zienswijze of interesse in hoe het ontwerpbestemmingplan er uit ziet? Loop deze middag of avond dan binnen om met onze medewerkers het ontwerpbestemmingsplan te bekijken. Een afspraak maken is daarvoor niet nodig.  

Waarom deze herziening?

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Braassemerland 2019’ is een noodzakelijke wettelijke herziening (artikel 3.1 Wro). Met deze herziening worden de ruimtelijke kaders en mogelijkheden in dit plangebied vastgelegd. Er gebeurt veel in dit plangebied. In de afgelopen jaren zijn al verschillende postzegelbestemmingsplannen, uitwerkings- en wijzigingsplannen opgesteld. Ook zijn er diverse afwijkingsprocedures gevolgd. Deze zijn nu in het ontwerp opgenomen.

Ook heeft de gemeente initiatiefnemers met kleinschalige ruimtelijke initiatieven binnen het plangebied de mogelijkheid geboden ‘mee te liften’ met dit ontwerp-bestemmingsplan. Naar aanleiding van deze oproep hebben zich verschillende initiatiefnemers gemeld. Die verzoeken zijn door de gemeente inhoudelijk beoordeeld. Als besloten is om daaraan mee te werken hebben de initiatiefnemers het verzoek gehad om een ruimtelijke onderbouwing op te stellen. In die onderbouwing is onder meer de stedenbouwkundige en milieutechnische inpasbaarheid van de verschillende initiatieven beoordeeld. De afzonderlijke onderbouwingen zijn als bijlagen bij het ontwerpbestemmingsplan opgenomen en in te zien.