Alkeburcht in nieuwe handen

Vanaf 30 april 2018 is De Alkeburcht in handen van de EVVW-groep. De gemeente en de groep tekenen zeer binnenkort de koopovereenkomst. Met deze deal blijft de culturele functie van De Alkeburcht bewaard. Niet alleen voor het dorp maar ook voor de rest van de gemeente. Beide partijen zijn blij met deze uitkomst.

Het doel waar beide partijen naar streefden is gehaald: verkoop en ontwikkeling van de locatie Alkeburcht die passend is in de omgeving, aansluit bij de maatschappelijke behoefte en zodoende kan rekenen op draagvlak binnen de gemeenschap.

Het plan

Wat begon als een leuk idee van een paar enthousiaste ondernemers, is uitgegroeid tot een prachtig plan met visie. De komende tijd gebruikt de groep om te zoeken naar de juiste partners voor horeca, zorg en de verbouwing. Voor de horeca is het belangrijk afspraken te maken met een partner die goed begrijpt wat er voor nodig is om een bruisende locatie van De Alkeburcht te maken; met verschillende zorgbedrijven is de groep al in gesprek en in de bouw hebben zij goede contacten.

Randvoorwaarden

Er zijn wel randvoorwaarden gesteld door de gemeente:

  • De EVVW-groep houdt de maatschappelijk/culturele functie (theater) ten minste 5 jaar in stand  en doet dit voor eigen rekening en risico. Nadien zal bij een functiewijziging tot 10 jaar na openstelling alsnog een verrekening met de gemeente plaatshebben.
  • Tenminste 10 huurwoningen worden voor de duur van 10 jaar in de sociale sector verhuurd. De huurprijs ligt onder de liberalisatiegrens  van 710,68 en wordt vastgesteld volgens het woningwaarderingsstelsel. De woningen worden toegewezen via het verdeelsysteem van Holland Rijnland (WoningNet).
  • De EVVW-groep draagt zorg voor het vochtprobleem dat op dit moment aanwezig is en zorgt dat de asbestonderdelen uit het pand worden verwijderd.
  • De EVVW-groep draagt zorg voor voldoende parkeergelegenheid. Dit is voor een deel op ‘eigen terrein’ en deels in overleg met de gemeente in de openbare ruimte.
  • Er is een meerwaardeclausule opgenomen voor de onbebouwde grond aan de westzijde van het gebouw. Als EVVW binnen 10 jaar een verzoek doet om uitbreiding op deze grond, zal alsnog een verrekening plaatsvinden van de op dat moment door onafhankelijke taxateurs bepaalde meerwaarde.

Onder deze voorwaarden is het pand voor  € 375.000,- (kosten koper) van eigenaar gewisseld. Na aftrek van de boekwaarde (€ 164.014,-) resteert een boekwinst van € 209.986,-. Dit bedrag komt ten gunste van de Algemene Middelen van de gemeente.

 

Uitgelicht