Maatregelen Provincie en Gemeente na afsluiting N445

De Provincie Zuid-Holland gaat de bestaande brug in de provinciale weg N445 in de kern Rijpwetering vervangen en de kruising van de Zuidweg en de Pastoor van der Plaatstraat hierop aanpassen. De werkzaamheden zijn inmiddels van start gegaan en duren tot juni 2018. Met deze werkzaamheden verbetert de provincie de kwaliteit van de N445.

Maatregelen

Waar gewerkt wordt, is er altijd een vorm van overlast. Extra verkeer door de kernen is dan een logisch gevolg, ondanks de omleidingsborden die het verkeer over de A4 leiden. Dit mag echter niet ten koste gaan van de veiligheid op deze wegen. Het doorgaande verkeer op de N445 tussen Roelofarendsveen en Leiden wordt in de genoemde periode omgeleid. Dat leidt tot drukte op de omleidingsroutes en in de kern Rijpwetering en Oud Ade en tot verontruste meldingen van inwoners. Om ervoor te zorgen dat de situatie voor iedereen veilig blijft hebben we daarom, in overleg met de Provincie Zuid-Holland als opdrachtgever van de werkzaamheden direct een aantal maatregelen getroffen.

Zo worden alle meldingen die de gemeente of provincie ontvangt, verzameld. De Provincie Zuid-Holland was 8 maart aanwezig in de ochtendspits om de situatie te kunnen beoordelen. Daarbij is ook een klein kentekenonderzoek gedaan om in te schatten welk deel van het verkeer doorgaand verkeer is. Ook de gemeente was aanwezig om haar verantwoordelijkheid rond een veilig Rijpwetering en Oud Ade te nemen. Er is daarbij extra aandacht voor een veilige situatie rond de school.

Extra maatregelen

De extra maatregelen bestaan uit:

  • Extra bebording op de Leidseweg, 3 per richting met snelheidsattendering
  • Snelheidsdisplay bij de basisschool de Kinderbrug op de Oud Adeselaan. Binnenkort praten medewerkers van de provincie en de gemeente met de directie van de school over andere mogelijke oplossingen voor scholieren
  • Snelheidsdisplay op de Leidseweg
  • Snelheidscontrole door de politie op de Oud Adeselaan.

De maatregelen worden eind maart geëvalueerd door de gemeente en de provincie.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie op de website www.zuid-holland.nl/N445.

Uitgelicht