Marktconsultatie inkoop huishoudelijke ondersteuning

De contracten voor huishoudelijke ondersteuning (HO) lopen eind 2018 af. Kaag en Braassem moet opnieuw de HO aanbesteden. De marktconsultatie hiervoor is op dinsdag 24 april om 15.00 uur.

Het doel van deze marktconsultatie is het ophalen van relevante informatie bij aanbieders voor de huishoudelijke ondersteuning in onze gemeente en het houden van een aanvullend gesprek met de aangemelde partijen. Het gaat hierbij om een marktconsultatie voorafgaand aan het aanbestedingsproces dat op een later tijdstip volgt. Op Tenderned kunt u alle eerste informatie lezen, zoals grootte van de opdracht en duur van de opdracht.

Aanmelden

Thuiszorgorganisaties, inwoners en belangenorganisaties zijn hierbij uitgenodigd om op 24 april 2018 om 15.00 uur in het gemeentehuis bij de marktconsultatie aanwezig te zijn. Aanmelden kan per e-mail bij Mw. Straten via info@kaagenbraassem.nl.

Procedure 

Een marktconsultatie is een, door een aanbestedende dienst, georganiseerde informatie-uitwisseling met belanghebbende partijen over een voorgenomen aanbesteding. Ondernemers zijn als potentiele leverancier belanghebbende partijen, maar ook inwoners (als afnemer van bepaalde diensten) en belangenorganisaties kunnen worden uitgenodigd. Aan de hand van de opgedane informatie en inzichten stelt de aanbestedende dienst de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht vast. Dit kunnen zeer concrete vragen zijn: welke selectie- of gunningscriteria zou ik moeten toepassen, en welke gewichten moet ik verbinden aan de gunningscriteria in een Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)-aanbesteding? Maar het kan juist ook – veel breder – gaan over het inzicht krijgen in of zicht krijgen op mogelijke oplossingen voor een probleem. Ook kan de markt om ideeën gevraagd worden.

 

Uitgelicht