Verkennende fase afgerond; formateurs aan de slag

Verkenner Floris Schoonderwoerd heeft de verkennende fase afgerond. De eindrapportage is op 2 mei aangeboden aan de gemeenteraad en op 7 mei vastgesteld.

In de raadsvergadering van 7 mei is de Samenwerkingsagenda vastgesteld en zijn de twee formateurs voor het te vormen college benoemd. 

Voor PRO is Ruud van der Star benoemd als formateur, ondersteund door Laura van Klink. Voor SvKB is Ger van Emmerik de formateur, ondersteund door Cees Uit den Boogaard.

De eindrapportage van de verkenner en de Samenwerkingsagenda vindt u in het vergadersysteem van de raad. Het streven is om eind mei het nieuwe college te presenteren.

 

 

Uitgelicht