Regeling tegemoetkoming medisch afval per 1 januari 2019

Inwoners met medisch afval kunnen vanaf januari 2019 een tegemoetkoming aanvragen voor hun huishoudelijk restafval.

Meer kosten door medisch afval bij het restafval

De afvalstoffenheffing bestaat per 1 januari 2019 uit een vast tarief en een variabel tarief. Het variabele tarief is gebaseerd op het aantal ledigingen van de container voor restafval of het aantal aanbiedingen van een afvalzak met restafval in de verzamelcontainer. Als inwoners hun afval goed scheiden, houden zij minder restafval over en betalen zij daardoor minder afvalstoffenheffing. Er zijn echter inwoners die als gevolg van een chronische ziekte of beperking medisch afval hebben dat ook bij het restafval aangeboden moet worden, bijvoorbeeld incontinentie-, dialyse- en stomamateriaal. Daardoor hebben zij meer kosten.

Iedereen doet mee

Gemeente Kaag en Braassem is van mening dat deze inwoners hiervoor gecompenseerd moeten worden en maakt dit per 1 januari 2019 mogelijk. “We willen dat iedereen mee kan doen in onze samenleving. De mensen die zorg nodig hebben, ondersteunen we; zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. We zijn er trots op dat we via deze tegemoetkoming ook mensen met een ondersteuningsbehoefte kunnen laten meedoen,” aldus Floris Schoonderwoerd, verantwoordelijk wethouder.

Tegemoetkoming aanvragen

De tegemoetkoming in 2019 bestaat uit een bedrag van € 80,-. Dit bedrag is gebaseerd op een inschatting van de hoeveelheid medisch afval waarbij we uitgaan van één zak medisch afval per week. Inwoners met licht medisch afval kunnen deze financiële tegemoetkoming aanvragen bij Participe. Bij de aanvraag moet een factuur van de apotheek of een verklaring van de huisarts worden gevoegd. De aanvraag kan op elk moment van het nieuwe jaar gedaan worden.