Jaarrekening 2017 vastgesteld

De jaarrekening 2017 kan worden gezien als een afsluiting van de bestuursperiode 2014-2017. In deze periode zijn veel resultaten behaald. Ook geeft de jaarrekening 2017 een positief financieel beeld, waardoor we weer vlees op de botten hebben om onze risico’s op te kunnen vangen.

Wij vinden het belangrijk dat de jaarrekening toegankelijk wordt gepresenteerd. Daarom kunt u de jaarrekening inzien in een speciale webapplicatie. In de webapplicatie www.jaarrekening-kaagenbraassem.n/2017 kunt u zien wat de doelstellingen waren, wat we hebben bereikt in het afgelopen jaar en ook waar het geld aan is besteed. U kunt deze informatie zowel op hoofdlijnen per programma, als in detail per thema bekijken. 

De jaarrekening 2017 is 27 juni 2018 vastgesteld door de raad.