Aanbesteden en inkoop

Zaken doen met de gemeente, regels en wetgeving, inkoopvoorwaarden

 • Aanbestedingen

  Hoe werkt de gemeente als aanbestedende dienst.

 • Contractering sociaal en maatschappelijk domein

  De gemeente is verantwoordelijk voor het organiseren van jeugdhulp, zorg en welzijn.

 • Inkoop jeugdhulp

  De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdhulp. Diverse gemeenten in de regio Holland-Rijnland werken samen voor de inkoop van de benodigde hulpverlening.

 • Leidraad Inrichting Openbare ruimte (LIOR)

  Voor over te dragen openbare ruimte bij (nieuw)bouwprojecten hanteert de gemeente de LIOR (Leidraad Inrichting Openbare Ruimte). Indien een ontwikkelaar de openbare ruimte conform de LIOR heeft ingericht kan deze overgedragen worden aan de gemeente.

 • Maatschappelijke Agenda

  In plaats van verschillende beleidsplannen voor maatschappelijk beleid, werkt de gemeente Kaag en Braassem met een Maatschappelijke agenda (MAG).